alfa centar logo   facebook twitter you tube

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ALFA Centar Niksic

home about us programs contact  
 
 
NASLOVNA
O NAMA
  MISIJA | VIZIJA
  UPRAVNI ODBOR
PROGRAMI
  NATO
  SAOBRAĆAJ
  MLADI
  NIKŠIĆ
KONTAKT
 
FOTO GALERIJA
VIDEO GALERIJA
ARHIVA
DOWNLOAD
LINKOVI
13.03.2016. | Bezbjednost saobraćaja mora imati veću zastupljenost u školskom programu
U sklopu redovnih aktivnosti edukacije učenika osnovnih škola o poznavanju i poštovanju saobraćajnih propisa, ALFA Centar je u saradnji sa Upravom policije realizovao seriju saobraćajnih časova za osnovce na sjeveru Crne Gore. Nova znanja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja stekli su učenici devetog razreda u osnovnim školama: "Aleksa Đilas Bećo" u Mojkovcu, "Pavle Žižić" u Bijelom Polju i "Salko Aljković" u Pljevljima.
Bezbjednost u saobracaju
Osim interaktivnog predavanja o saobraćajnim pravilma i propisima, učenici su imali priliku da razgovoraju sa predstavnicima saobraćajne policije i da se upoznaju sa njihovom službenom opremom.
 "Tema predavanja je bezbjednost pješaka sa akcentom na način prelaska ulice, kretanja iz škole i prema školi, kao i saobraćajna pravila i propisi koji se odnose na bicikliste. Takođe, predstavnici saobraćajne policije učenicima su objasnili svoj zadatak i ulogu, ali i predstavili patrolno vozilo sa pripadajućom opremom (policijska palica, radar, alkometar i sl.)" rekla je Nada Radović koordinator programa bezbjednosti saobraćaja u ALFA Centru. 
Bezbjednost u saobracaju
Ona je dodala da je u razgovoru sa osnovcima uočeno je da postoji predznanje o saobraćajnim pravilma i propisima, ali još uvjek nedovoljno da bi se njihovo samostalno učešće u saobraćaju moglo okarakterisati kao bezbjedno.
“Razlog je upravo to što se u školskoj nastavi temi bezbjednosti saobraćaja ne pristupa na ozbiljan način, pa su učenici uskraćeni za nova znanja iz ove oblasti. Uglavnom je sve prepušteno individualnom doživljaju nastavnog kadra, a svima znane “saobraćajne sekcije” su nažalost, zaboravljene”, ističe Radović.
Bezbjednost u saobracaju
Realizujući svoju misiju, članovi ALFA Centra su učenicima predočili ozbiljnost ove teme i na konkretnim primjerima povređivanja njihovih vršnjaka u saobraćaju, očekujući da učenici budu prenosioci poruke i svojim drugarima iz nižih razreda.
“Zapazili smo da u školama u kojima pojedini nastavnici na ozbiljan način tretiraju ovu temu znanje i saobraćajna kultura učenika su na veoma visokom nivou. Budući da je uvođenje posebnog školskog predmeta bezbjednost ili kulture saobraćaja u redovnu nastavu dugotrajan proces, ALFA Centar je svoju pažnju usmjerio na mogućnost međupredmetnog proučavanja ove oblasti, kako bi pomenutu temu učinili što vidljivijom i što prisutnijom u školskoj nastavi. S tim u vezi, organizovaćemo niz savjetovanja sa direktorima osnovnih i srednjih škola sa ciljem ukazivanja na ovu mogućnost” dodala je Radović.
Bezbjednost u saobracaju
ALFA Centar će nastaviti sa realizacijom saobraćajnih časova u osnovnim školama na primorju, a postrofirajući značaj odgovornog ponašanja mladih u saobraćaju i preuzimanja odgovornosti kako za sopstveni, tako i za život drugih učesnika u saobraćaju.
 
Copyright © ALFA Centar