Uručena nagrada “Aleksandar Šime Dedović”

Danas smo uručili nagradu “Aleksandar Šime Dedović” u [...]