Home2024-01-15T14:20:24+00:00

Prvi edukativni strip o saobracaju za najmlađe u Crnoj Gori: “ALEK I ANA”

April 10th, 2024|Categories: Alfa Centar|

Sa ponosom predstavljamo prvi edukativni strip o saobracaju za najmlađe u Crnoj Gori: "ALEK I ANA" Strip kombinuje edukaciju i zabavu, prilagođen je dječijem uzrastu, te kroz avanturu junaka: Aleka i Ane, upoznaje učenike sa [...]

Monitoring rada lokalne uprave sa fokusom na socio-ekonomski položaj RE populacije za period od 2021-2023

April 1st, 2024|Categories: Alfa Centar|

U svjetlu izazova s kojima se suočavaju romska i egipćanska zajednica na teritoriji Opštine Nikšić, predstavlja čast i obavezu analizirati rad lokalne uprave prema ovim važnim segmentima našeg društva. Ova analiza ima za cilj da [...]

Kampanje nikšićkih srednjoškolaca/ki osvojile region!

March 12th, 2024|Categories: Alfa Centar|

Predstavili smo kampanje srednjoškolaca/ki koje imaju za cilj prevenciju sajber nasilja, kreiranih uz mentorsku podršku Svetlana Mandic i Snežana Nikčević. „Naučila sam kako da svoju svijest o ovoj temi podignem na viši nivo a zatim [...]

javni poziv za prijave za učešće na treningu: Mehanizmi građanskog učešća u donošenju odluka na lokalnom nivou

March 11th, 2024|Categories: Alfa Centar|

ALFA Centar poziva mlade pripadnike romske i egipćanske populacije, starije od 18 godina, da se prijave na trodnevni trening „Mehanizmi građanskog učešća u donošenju odluka na lokalnom nivou.“ Trening podrazumjeva realizaciju trodnevne obuke u cilju [...]

Go to Top