Ubrzane integracije i ostvarivanje evropskih standarda uglavnom idu mimo mladih ljudi koji su zauzeti svakodnevnim obavezama u porodici, školi i društvu. Pažljivo posmatrajući ukupnu situaciju koja prati ove procese, a radeći sa mladima tokom prethodnih godina u ALFA Centru smo zaključili da u Crnoj Gori, nažalost, jos uvijek živimo jedni pored drugih a ne – jedni sa drugima.
U dosadašnjem radu s mladima smo uočili da glavni problemi sa kojima se mladi susreću su:
– nedovoljna informisanost i mobilnost
– neuključivanje od strane starijih u društveni život grada
– nedovoljna motivisanost
– nedostatak podrške
– nepostojanje centra za informisanje mladih
Realizujuci aktivnosti s ciljem sticanja znanja o potrebi komunikacije, suživota i saradnje, upoznavanje i uvažavanje kulturnih, etničkih, religijskih i drugih razlika, prihvatanje istih, kako bi se kroz iste obezbijedio trajan mir na ovom prostoru, ALFA Centar želi da doprinese poboljšanju kvaliteta života mladih ljudi u Crnoj Gori.
Formiran je i Volonterski Klub ALFA centra koji broji 80 stalnih članova i kroz čije aktivnosti mladi uče, stvaraju i kreiraju kvalitetniji ambijent u Nikšiću i Crnoj Gori.