Nevladina organizacija ALFA Centar osnovana je oktobra 2006. godine. Ciljevi formiranja organizacije su promovisanje i zastupanje stava da svi građani imaju pravo na miran, bezbjedan i dostojanstven život.
Naša vizija je Crna Gora, demokratska, stabilna, razvijena i međunarodno uvažena članica EU i NATO u kojoj svaki grašaanin ostvaruje svoja prava.
Programsko djelovanje organizacije se odvija u četiri pravca:
– Analiza i istraživanje civilno-vojnih odnosa i podrška procesima članstva Crne Gore u EU I NATO.
– Bezbjednost u saobraćaju
– Omladinski programi (Volonterski Klub)
– Programi u lokalnoj zajednici
Dobitnici smo Godišnje nagrade za volonterizam za 2011. g. u kategoriji organizatora volonterskog rada.
Članica smo međunarodne ALIANTE mreže.
Memorandumi o partnerstvu i saradnji sa više od 60 različitih institucija i organizacija na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou.
ALFA Centar ima 70 članova/članica i 16 stručnih saradnika/ca. Najveći organ upravljanja je Skupština koja donosi strateške odluke. Izvršni direktor je odgovoran za sprovođenje svih odluka. Za realizaciju aktivnosti po programima odgovorni su program koordinatori.
Volonterski Klub broji 80 stalnih i preko 200 povremenih volontera.

MISIJA UDRUŽENJA:
– Promovisanje i zastupanje stava da svi građani imaju pravo na miran, bezbjedan i dostojanstven život bez obzira na pol, uzrast, rasnu i političku pripadnost, nivo obrazovanja, seksualnu oprijedeljenost, profesiju i ostale razlike.
– Podrška uspostavljanju vladavine prava u Crnoj Gori.
– Pravilna edukacija građana o pojmovima, načinima i mehanizmima borbe protiv svih vrsta i oblika nasilja i diskriminacije.
– Istraživanje i analiza civilno vojnih odnosa, podrška procesima članstva Crne Gore u EU I NATO.
– Javno zastupanje.
– Organizovanje javnih akcija i manifestacija.
– Bavljenje humanitarnim i volonterskim radom.

ALFA Centar tim

Miloš Perović
Miloš Perović Izvršni direktor
Miloš Perović je u ALFA Centru pet godina i trenutno obavlja funkciju izvršnog direktora. Završio je studije politikologije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, gdje je i magistrand. U nevladinom sektoru je od 2013.godine i koordinirao je preko 50 projekata kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou. Najviše iskustva ima u oblasti integracionih procesa Crne Gore. Usmjeren je na rezultat i na stvaranje tima ljudi koji su zadovoljni svojim poslom i dijele zajedničku viziju.
Radoje Mijušković
Radoje Mijušković Program menadžer
Radoje Mijušković je u nevladinom sektoru od 1998.godine, kada je bio predsjednik Crnogorske Asocijacije Studenata u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka (Novinarsko – komunikološki smjer). Takođe, od 1999. godine bio je novinar i urednik velikog broja štampanih I elektronskih medija u Crnoj Gori. U ALFA Centru aktivan je od 2009. godine, trenutno se nalazi na poziciji program menadžera.
Marina Došen
Marina DošenKoordinator omladinskih programa
Marina Došen je sa volontiranjem i građanskim aktivizmom počela da se bavi još u osnovnoj školi. Kao aktivistkinja, sarađivala je sa velikim brojem institucija i organizacija. U ALFA Centru je od 2014.godine. Bila je angažovana na različitim projektima. Trenutno se nalazi na poziciji koordinatora omladinskih programa u ALFA Centru. Studentkinja je Pravnog fakulteta u Podgorici, smjer Pravne nauke.
Sanela Dedović
Sanela DedovićAdministrativno-finansijski poslovi
Sanela Dedović je u nevladinom sektoru od 2006. godine. U ALFA Centru od samog osnivanja nevladine organizacije obavlja administrativno-finansijske poslove. Po struci je ekonomista.
Sara Đoković
Sara ĐokovićIstraživač
Sara Đoković je na poziciji istraživača u ALFA Centru od 2018. godine. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka u Podgorici, smjer Medjunarodni odnosi i diplomatija. Tokom svog rada u ALFA Centru najviše je angažovana na projektima iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.
Nada Jaredić
Nada JaredićProjekt menadžer
Nada Jaredić se građanskim aktivizmom bavi preko deceniju, a u ALFA Centru je angažovana od 2015. godine. Diplomirala je politikologiju na Fakultetu političkih nauka, Univerzitetu Crne Gore, na temu modaliteta smanjenja socijalne distance mladih prema marginalizovanim grupama u Crnoj Gori. Trenutno obavlja funkciju projektnog menadžera. Izradila je i uspješno implementirala preko 50 projekata na teme omladinskog aktivizma, promocije volonterizma i omladinskog preduzetništva, bezbjednosti saobraćaja, zaštite prava marginalizovanih grupa i unapređenju oblasti kulture na lokalnom nivou.