Crna Gora je predajom pristupnih dokumenata na svečanosti u Vašingtonu 05. Juna 2017. godine postala punopravna članica NATO-a.
Od svog osnivanja, ALFA centar je pružio punu podršku ovom spoljnopolitičkom pitanju i nesebično učestvovao u komunikaciji sa građanima, posebno sa onim ciljnim grupama koje sui male jasan stav protiv ili sa onim koji nijesu imali formirano mišljenje.
U Crnoj Gori je bio postignut potpuni koncenzus što se tiče pridruživanja EU, dok proces atlantskih integracija i članstvo u NATO u startu je imao svoje oponente, svoje zagovarače i naravno, one koji nijesu imali svoj stav prema ovom važnom pitanju. U svemu tome, mladi ljudi, u prvom redu srednjoškolci nijesu do tada bili u prilici da se pravovremeno informišu, formiraju i iznesu svoj stav po ovom pitanju.
Imali smo u vidu da NATO kao prvenstveno otvorena politička organizacija, a zatim ekonomska, naučna, odbrambena i vojna sigurno nema prioritetan cilj promovisati sebe i svoje standarde među budućim potencijalnim članicama kako bih ih dodatno motivisali da apliciraju za članstvo, ni dokazivati da je članstvo u istoj stvar obaveze i prevelike želje NATO-a. Ovo je sve posljedica nedovoljnog informisanja javnosti sa jedne i građanske nezainteresovanosti sa druge strane.

U toku dvanaest godina smo naglašavali da da se na putu u NATO ne nalazi samo Ministarstvo odbrane i Generalštab VCG vec država Crna Gora sa svim svojim resursima, građanima, institucijama, privredom, kulturom, sportom, privatnim i civilnim sektorom to je naš zadatak bio da kvalitetno i objektivno informišemo građane o svim aspektima koje članstvo u NATO donosi. Naravno, podrška svih koji ove procese zaista vide kao korisne, potrebne i značajne za bolju budućnost crnogorskih generacija je od velike pomoći.
Regionalni Evroatlantski Kamp REACT je ljetnja škola koju ALFA Centar organizuje svake godine početkom septembra. Implementacijom REACT-a ALFA Centar je umnogome doprinio obrazovanju i edukaciji studenata iz velikog broja zemalja na teme evroatlantskih integracija, regionalne saradnje i stabilnosti, vojske, odbrane i diplomatije.
Godišnje priznanje „Siguran kompas“ ustanovljeno je 2010.g. Dodjeljuje se pojedincima, organizacijama i institucijama za izuzetan doprinos u razvoju ideje evroatlantizma u Crnoj Gori.