Volonterski Klub ALFA Centra formiran je na inicijativu velikog broja mladih ljudi iz našeg grada koji dio svog slobodnog vremena, znanja ii vještina žele da ulože u realizaciju naših aktivnosti.
Pred nama je veliki broj zanimljivih događaja do kraja godine.

Volontiranje se u najširem smislu definiše kao neprofitna i neplaćena aktivnost kojom pojedinci doprinose dobrobiti svoje zajednice ili cijelog društva. Ova aktivnost se javlja u raznim oblicima, od tradicionalnih običaja uzajamne samopomoći do organizovanog djelovanja zajednice u kriznim periodima, kao i do pokušaja pomoći u spriječavanju i zaustavljanju sukoba i suzbijanja siromaštva.Volontiranje je dio istorije gotovo svake civilizacije. A kako počiva na ideji da globalno ne završava nego tek počinje sa lokalnim – ono zavrijeđuje i posebnu pažnju društva. Pažnju koja pravilno usmjerena, može dovesti do širenja pozitivnih ideja i akcija sa lokalnog na istorijski, da ne kažemo civilizacijski nivo.
Cilj nam je da napravimo sinergiju među svima koji žele da doprinesu povećanju kvaliteta života u Nikšiću.
Ova ideja je takodje naisla na razumijevanje i podršku Fondacije za aktivno građanstvo (fAKT) u okviru programa “De Facto Razvoj” a koji finansira Evropska Unija, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo.

Svoje interesovanje da postanete član ovog Kluba možete poslati na volonterskiklub@alfacentar.org ili popunite online prijavu