🆕Počela je četvordnevna obuka o inženjeringu sa posebnim fokusom na trendove, razvoj i izazove u vezi sa održivom mobilnošću u okviru projekata “International Engineering Competence Centers to push Sustainable Mobility Development in Albania and Montenegro – INTEC“ u kojem je ALFA Centar partnerska organizacija.
👉Obuka će trajati četiri dana i odvijaće se na Univerzitet Crne Gore a tokom obuke biće sprovedeno sedam treninga.
👉Aktivnost je otvorio prof. dr Radoje Vujadinović, dekan Mašinski fakultet UCG.
🤝Glavni partner na projektu je Univerzitetom primenjenih nauka FH Joanneuam (FHJ) – Grac Austrija. Projekat finansira EU.