PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVE za učešće u projektu: “Olakšavanje pristupa tržištu rada za NEET mlade na lokalnom nivou #aSEATforNEET”

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVE za učešće u projektu: “Olakšavanje pristupa [...]

By |2024-04-13T21:13:54+00:00April 13th, 2024|Alfa Centar|0 Comments

javni poziv za prijave za učešće na treningu: Mehanizmi građanskog učešća u donošenju odluka na lokalnom nivou

ALFA Centar poziva mlade pripadnike romske i egipćanske populacije, starije [...]

By |2024-03-19T13:44:54+00:00March 11th, 2024|Alfa Centar|0 Comments

Završni sastanak radne grupe za monitoring rada lokalne uprave sa fokusom na socio-ekonomski položaj RE populacije za period od 2021- 2023.

Završni sastanak radne grupe za monitoring rada lokalne uprave sa [...]

By |2024-02-23T10:17:10+00:00February 23rd, 2024|Alfa Centar|0 Comments
Go to Top