Home2024-01-15T14:20:24+00:00

Kampanje nikšićkih srednjoškolaca/ki osvojile region!

March 12th, 2024|Categories: Alfa Centar|

Predstavili smo kampanje srednjoškolaca/ki koje imaju za cilj prevenciju sajber nasilja, kreiranih uz mentorsku podršku Svetlana Mandic i Snežana Nikčević. „Naučila sam kako da svoju svijest o ovoj temi podignem na viši nivo a zatim [...]

javni poziv za prijave za učešće na treningu: Mehanizmi građanskog učešća u donošenju odluka na lokalnom nivou

March 11th, 2024|Categories: Alfa Centar|

ALFA Centar poziva mlade pripadnike romske i egipćanske populacije, starije od 18 godina, da se prijave na trodnevni trening „Mehanizmi građanskog učešća u donošenju odluka na lokalnom nivou.“ Trening podrazumjeva realizaciju trodnevne obuke u cilju [...]

Realizovana kreativna radionica: „Različiti ali jednaki“

March 4th, 2024|Categories: Alfa Centar|

Realizovali smo kreativnu radionicu: „Različiti ali jednaki“, sa ciljem smanjenja socijalne distance između pripadnika RE populacije i većinskog stanovništva, jačanja tolerancije i poštovanja različitosti. Značaj prijateljstva između različitih kultura, tradicija i običaja djeca su predstavila [...]

Izgrađen natkriveni parking za bicikla u JU OŠ „Mileva Lajović – Lalatović“ Nikšić

February 26th, 2024|Categories: Alfa Centar|

Predali smo na korišćenje natkriveni parking za bicikla JU OŠ „Mileva Lajović - Lalatović“ Nikšić. Parking je metalne konstrukcije, kapaciteta 10 mjesta, zaštićen od nepovoljnih vremenskih uslova. Na ovaj način promovišemo bicikl kao najzdraviji i [...]

Završni sastanak radne grupe za monitoring rada lokalne uprave sa fokusom na socio-ekonomski položaj RE populacije za period od 2021- 2023.

February 23rd, 2024|Categories: Alfa Centar|

Završni sastanak radne grupe za monitoring rada lokalne uprave sa fokusom na socio-ekonomski položaj RE populacije za period od 2021- 2023. Podaci dobijeni kroz tromjesečni monitoring rada lokalne uprave biće objavljeni tokom februara mjeseca. Nalazi [...]

Go to Top