U svjetlu izazova s kojima se suočavaju romska i egipćanska zajednica na teritoriji Opštine Nikšić, predstavlja čast i obavezu analizirati rad lokalne uprave prema ovim važnim segmentima našeg društva. Ova analiza ima za
cilj da pruži dublji uvid u napore, inicijative i rezultate lokalne uprave u poboljšanju životnih uslova, prava i dostojanstva Roma/kinja i Egipćana/ki.
Posljednjih godina svjedoci smo intenziviranja truda lokalnih vlasti na promociji inkluzivnosti, jednakosti i pravičnosti za sve građane i građanke, ne zanemarujući specifične izazove s kojima se suočavaju romska i egipćanska populacija. Ovaj dokument pruža analitički osvrt na korake koje je Opština Nikšić preduzela kako bi unaprijedila položaj ovih zajednica.
Naglašavamo značaj otvorenog dijaloga i saradnje između lokalnih vlasti, nevladinih organizacija i samih članova zajednice. Pohvaljujemo napore koji su preduzeti do sada, uključujući obilježavanje važnih datuma, formiranje Romskog parlamenta, zapošljavanje predstavnika zajednice i poboljšanu saradnju sa nevladinim sektorom.
Međutim, svjesni smo da izazovi nisu iscrpljeni, te da postoji mnogo toga što još treba učiniti kako bi se stvorili uslovi za ravnopravan život svih građana/ki. Ova analiza ima za cilj identifikaciju ključnih oblasti koje zahtijevaju dodatne napore i pažnju, poput socijalne zaštite i pomoći, zdravlja i stanovanja.
Vjerujemo da će ova analiza pružiti konstruktivan doprinos razumijevanju trenutne situacije i podstaknuti dalje akcije ka stvaranju inkluzivnog društva u kojem svaki pojedinac ima priliku da ostvari svoj puni potencijal. Uz nadu da će ovaj dokument poslužiti kao smjernica za dalje korake, predajemo ga na ocjenu i refleksiju lokalnoj upravi, nevladinim organizacijama i cjelokupnoj zajednici.

Ova analiza je objavljena u okviru projekta „Monitoring rada lokalne uprave sa fokusom na socio-ekonomski položaj RE populacije za period od 2021-2023“ koji se realizuje kroz Program „Podržani=Osnaženi“ (FSTP-For Support To emPowerment) koji realizuje Fond za aktivno građanstvo, u partnerstvu sa Zakladom za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“ iz Hrvatske, uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

Štampu priručnika je finansijski podržao ASB, naši partneri iz Njenačke kojima se zahvaljujemo na kontinuiranoj podršci.

Priručnik možete preuzeti na ovom linku:Monitoring rada lokalne uprave sa fokusom na socio-ekonomski položaj RE populacije za period od 2021-2023