Realizovali smo kreativnu radionicu: „Različiti ali jednaki“, sa ciljem smanjenja socijalne distance između pripadnika RE populacije i većinskog stanovništva, jačanja tolerancije i poštovanja različitosti.

Značaj prijateljstva između različitih kultura, tradicija i običaja djeca su predstavila kroz zajedničke crteže sa ciljem da pokažu da različitosti treba tretirati kao bogatstvo našeg društva, a ne kao osnov za bilo koji vid diskriminacija. Zajednički radovi će biti izloženi u JU Nikšićkom pozorištu i objavljeni u publikciji „Različiti ali jednaki“.

Projekat „Različiti ali jednaki“ podržan je od strane Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore a doprinos aktivnosti dali su Umjetnički Centar i Defendologija Centar Crne Gore.