Home2024-01-15T14:20:24+00:00

Izgrađen natkriveni parking za bicikla u JU OŠ „Mileva Lajović – Lalatović“ Nikšić

February 26th, 2024|Categories: Alfa Centar|

Predali smo na korišćenje natkriveni parking za bicikla JU OŠ „Mileva Lajović - Lalatović“ Nikšić. Parking je metalne konstrukcije, kapaciteta 10 mjesta, zaštićen od nepovoljnih vremenskih uslova. Na ovaj način promovišemo bicikl kao najzdraviji i [...]

Završni sastanak radne grupe za monitoring rada lokalne uprave sa fokusom na socio-ekonomski položaj RE populacije za period od 2021- 2023.

February 23rd, 2024|Categories: Alfa Centar|

Završni sastanak radne grupe za monitoring rada lokalne uprave sa fokusom na socio-ekonomski položaj RE populacije za period od 2021- 2023. Podaci dobijeni kroz tromjesečni monitoring rada lokalne uprave biće objavljeni tokom februara mjeseca. Nalazi [...]

Kick – off meeting: “Media literacy capacity-building for Western Balkan students tackling spreading mis/disinformation.”

February 5th, 2024|Categories: Alfa Centar|

The official kick-off coordination meeting of participating organizations was conducted via ZOOM video conference, marking the commencement of the project: "Media literacy capacity-building for Western Balkan students tackling spreading mis/disinformation." The primary objective of this [...]

Obilježen Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti predavanjem “Mobilni telefoni i moji podaci”, a u saradnji sa NVO 35mm

January 24th, 2024|Categories: Alfa Centar|

Budući da na internetu postoji sve veći broj usluga ili aplikacija, za čije se korišćenje ili pristup od korisnika traži da unesu svoje lične podatke poput imena i prezimena, broja platne kartice, saglasnost pristupanju drugim [...]

Još jedno sadržajno druženje naših volontera sa korisnicima JU Dom starih Nikšić

December 22nd, 2023|Categories: Alfa Centar|

Zajedno sa njima pripremali smo novogodišnje i božićne ukrase, kitili jelku i pravili poklone. Na ovaj način, kroz savremeni pristup u profesionalnom radu sa starijim osobama doprinosimo boljoj integraciji korisnika u zajednicu. Aktivnost sprovodimo sa [...]

Održana radionica: Bezbjednost vozača, motociklista i biciklista u gradskom saobraćaju” za kurire zaposlene u kompaniji GLOVO iz Budve

December 21st, 2023|Categories: Alfa Centar|

Zajedno sa našim dugogodišnjim partnerima iz Uprava policije Crne Gore pojasnili smo najrizičnije situacije za vozače, motocikliste i bicikliste sa savjetima kako ih prevazići, pojasnili najčešće uzroke saobraćajnih nezgoda u gradskoj vožnji, a učesnici su [...]

Go to Top