🆕 Završni sastanak radne grupe za monitoring rada lokalne uprave sa fokusom na socio-ekonomski položaj RE populacije za period od 2021- 2023.
👉 Podaci dobijeni kroz tromjesečni monitoring rada lokalne uprave biće objavljeni tokom februara mjeseca.
👉 Nalazi su dio našeg projekta: “Monitoring rada lokalne uprave sa fokusom na socio-ekonomski položaj RE populacije za period od 2021-2023.” podržanog od Fond za aktivno gradjanstvo u okviru grant šeme Aktivno učešće.
🇪🇺 🇲🇪 Program „Podržani=Osnaženi“ (FSTP-For Support To emPowerment) realizuje Fond za aktivno gradjanstvo, u partnerstvu sa Zakladom za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“ iz Hrvatske, uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.
Zaklada Slagalica Ministarstvo javne uprave Crne Gore