Volonteri ALFA Centra su prisustvovali obuci za pružanje novog socijalnog servisa ALFA Centra, osnovanog uz podršku IRIS network. Socijalni servis ima za cilj pružanje pomoći u vidu osnovnih životnih namirnica ugroženim građanima Nikšića koji su u periodu pandemije izgubili posao.

Volonteri su obučeni da pruže profesionalnu i kvalitetnu uslugu socijalnog servisa, prateći sledeće korake: identifikacija osoba kojima je potrebna pomoć, procjenjivanje potrebe i situacije te odabir pristupa klijentu, pomoć pri prilagođavanju promjenama i izazovima u njihovom životu, odgovor na neprijatne i nepredviđene situacije, praćenje buduće situacije klijenata i procjena uspješnosti pruženog servisa. Prva akcija distribucije osnovnih životnih namirnica biće sprovedena u maju.