Danas je održan prvi sastanak radne grupe za izradu draft-a Lokalnog akcionog plana za sprovođenje Strategije prevencije i suzbijanja radikalizacije i nasilnog ekstremizma za period 2020-2024.g. Dogovorena je dinamika rada i okvirni plan aktivnosti.

Radnu grupu čine predstavnici nadležnih institucija, ustanova, organizacija, kao i predstavnici lokalnih medija. Cilj je jačanje kapaciteta lokalne samouprave za prevenciju nasilnog ekstremizma i radikalizma.

Zahvaljujemo se svim učesnicima i našoj trenerici Aleksandri Gligorović!
Naša zajednička akcija! #JointAction Projekat “Lokalno akciono planiranje – korak ka društvu za sve” realizuje se uz podršku Forum MNE i Communities First Hub. #EUfunded