Danas smo realizacijom aktivnosti “Obuka za praćenje i kontrolu rada lokalne uprave” započeli naš projekat “Lokalna uprava na dlanu”.

Aktivnost podrazumijeva realizaciju sadržajne i kvalitetne obuke za praćenje i kontrolu rada lokalne samouprave za članove naših partnerskih organizacija na projektu: Ekološki Pokret Ozon Nvo Medija Tim Sos Niksic Biznis Centar UZPD Nikšić. Partner na projektu je i Opština Nikšić.

Obuke su dio projekta “Lokalna uprava na dlanu” koji implementira ALFA Centar, a podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika- M’BASE“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje – CGO , Friedrich-Ebert-Stiftung Beograd, Politikon mreža i Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore, a u saradnji sa Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Program finansira Evropska unija.

#cgocce #MBASE #civilnodrustvozatebe #EUzaCG #CG #ALFACentar