„Cilj nam je smanjenje etničke distance, promocija međusobnog uvažavanja i razumijevanja, jačanje interkulturalne saradnje i poboljšanje položaja pripadnika RE populacije u našoj zajednici“, kazala je Sara Đoković iz “Alfa centra”

U sklopu projekta „Promovisanje uključivanja RE populacije u kulturni i društveni život lokalne zajednice“, NVO „Alfa centar“, u saradnji sa Centrom za afirmaciju RE populacije – CAREP, uspješno je realizovao dvodnevni trening za 25 pripadnika romske i egipćanske populacije tokom koga su učesnici upoznati sa istorijatom, programom i sadržajem kulturnih ustanova u Nikšiću, kanalima informisanja, mehanizmima njihovog eventualnog učešća i benefitima aktivizma.

„Cilj nam je smanjenje etničke distance, promocija međusobnog uvažavanja i razumijevanja, jačanje interkulturalne saradnje i poboljšanje položaja pripadnika RE populacije u našoj zajednici“, kazala je Sara Đoković iz “Alfa centra”.

Kako je istakla, učesnici treninga dobiće specijalne kartice uz koje će moći da besplatno isprate sve kulturne sadržaje u Nikšiću, uz podršku Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje.

„U saradnji sa Sportskim centrom omogućeno im je korišćenje programa i usluga koje nudi ovo preduzeće, dok će u saradnji sa fitnes centrom, City fitness, dobiti besplatno korišćenje teretane u trajanju od šest mjeseci“, kazala je Đoković i zahvalila se rukovodiocima svih partnerskih ustanova i kompanija što su prepoznale značaj zajedničkog društveno korisnog djelovanja.

Đoković je istakla da će kartice mladima omogućiti brojne benefite.

Tokom dvodnevnog treninga, predavanja o važnosti fizičke aktivnosti i njenom uticaju na mentalno zdravlje, kao i pravilima organizovane i uravnotežene ishrane, održali su članovi City Fitness tima, Igor Ognjenović i Nikola Mijušković.

„Posebna vrijednost ovog projekta je mogućnost usmjeravanja mladih ljudi na zdrave stilove života kroz edukacije i implementaciju novih navika u svakodnevnicu. Ponosan sam što će naš fitnes centar još jednom poslati poruku da je cijeli grad jedan tim i da svi treba da radimo na izgradnji društva jednakih šansi“, poručio je Ognjenović i zahvalio se što su u njima prepoznali adresu koja vjeruje u potrebu integrisanja svih mladih ljudi, bez obzira na nacionalnu, vjersku ili neku drugu osobenost.

Iz Centra za afirmaciju RE populacije istakli su značaj zajedničkog djelovanja romskih i neromskih organizacija u cilju integracije Roma i Egipćana u Nikšiću.

„Drago nam je što su nas kolege iz Alfa centra prepoznali kao partnersku romsku organizaciju koja djeluje za dobrobit pripadnika RE populacije u Nikšiću. Trudimo se da sve aktivnosti koje realizujemo, i u kojima učestvujemo, prilagodimo potrebama zajednice. Ovakvi projekti, koji se bave problemima mladih, imaju poseban značaj za nas, jer mišljenja smo da mladi i žene jesu najranjiviji dio naše zajednice. Preporučujemo i ostalim organizacijama da uvijek kada planiraju i realizuju aktivnosti za Rome i Egipćane za partnere pozovu romske organizacije, jer ipak iste najbolje znaju potrebe svog naroda i probleme sa kojima se susreću u svakodnevnici“, istakao je Nardi Ahmetović, izvršni direktor CAREP-a.

Projekat „Promovisanje uključivanja RE populacije u kulturni i društveni život lokalne zajednice“ je podržan od Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.