Danas smo uručili nagarde za autore najboljih novinarskih priča u okviru našeg Lokalnog konkursa za novinarske priče o Romima i Egipćanima.
👉Prvu nagradu osvojila je Svetlana Mandić za priču „Krv ne pita za vjeru i naciju“🥇
https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/666601/krv-ne-pita-za-vjeru-i-naciju  
👉Drugu nagradu osvojio je Slobodan Doknić za priču „Nikšićanin Samson Beriša razbija predrasude“.🥈
https://rtcg.me/vijesti/drustvo/450220/niksicanin-samson-berisa-razbija-predrasude.html
👉Treću nagradu osvojila je Marija Goranović za priču „Nikšićanka se preko deceniju bori protiv dječijih ugovorenih brakova“🥉
https://onogost.me/drustvo/niksicanka-se-preko-deceniju-bori-protiv-djecijih-ugovorenih-brakova/
Aktivnost je dio projekta „Promovisanje uključivanja RE populacije u kulturni i društveni život lokalne zajednice“ koji je realizuje ALFA Centar a finansijski je podržan od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava