Poziv za učešće u tromjesečnom proramu obuke #solveRE

ALFA Centar u saradnji sa Centrom za afirmaciju [...]