ALFA Centar organizuje seminar-radionicu za profesore/ke iz predmeta društvenih nauka u srednjim školama u Crnoj Gori “Članstvo u NATO – izazov ili potreba”, koja će se održati 07. i 08. 12..2012. g. u hotelu “Enigma” na Žabljaku.
Realizacijom ove aktivnosti pokušaćemo dati svoj doprinos u informisanju o potrebi članstva Crne Gore u NATO među ovom ciljnom grupom, imajući u vidu da su na određen način, pripremani i edukovani za ovaj poziv u vrijeme kada evroatlantske integracije nijesu bile uvrštene u nastavni plan i program, a NATO Savez imao potpuno drugačiju ulogu u svijetu.