Dobro došli na takmičenje „Sigurna budućnost“.

Molimo vas da pažljivo pročitate sadržaj koji slijedi.

U tekstu su objašnjena pravila i uputstva za takmičare, a na kraju je link na kojem se možete registrovati i otpočeti takmičenje odgovarajući na pitanja prvog kruga takmičenja.

Šta je takmičenje “Sigurna budućnost”?

“Sigurna budućnost” je nacionalno takmičenje za mlade koje se po deseti put realizuje u Crnoj Gori. Takmičenje organizuje ALFA Centar u partnerstvu sa Vladom Crne Gore u okviru kampanje #WeAreNATO.
Takmičenje je namijenjeno mladima uzrasta od 15 do 19 godina. Cilj takmičenja je da se podigne nivo informisanosti i znanja o međunarodnim odnosima, bezbjednosnim pitanjima i karakteru NATO Saveza, procesu integracija Crne Gore u EU kao i odnosima naše zemlje sa ovim međunarodnim organizacijama. Biti dio ovog jedinstvenog takmičenja podrazumjeva sticanje novih znanja i vještina, upoznavanje vršnjaka iz drugih gradova koji imaju slična interesovanja. Istovremeno, ono podrazumijeva i dosta rada, istraživanja, učenja i spremnost na saradnju sa drugima. Smatramo da će i rad i boravak u kasarni “Milovan Šaranović” u Danilovgradu biti dodatna motivacija svim takmičarima da pokažu svoje znanje i da se što bolje plasiraju na takmičenju.

Mladi moraju pokazati svoje znanje o karakteru, istoriji, geografiji, politici i bezbjedonosnim pitanjima Sjevernoatlantskog Saveza i EU kroz dva kruga pitanja. Najboljim takmičarima biće omogućeno da testiraju svoju fizičku i mentalnu izdržljivost u trećem krugu koji će se održati u Kasarni „Milovan Šaranović“ u Danilovgradu, a koji podrazumijeva takmičenje u različitim sportskim i vojničkim vještinama (savladavanje pješadijskih prepreka, takmičenje u orijentiringu, prvoj pomoći i gađanju)Mladi moraju pokazati svoje znanje o karakteru, istoriji, geografiji, politici i bezbjedonosnim pitanjima Sjevernoatlantskog Saveza i EU kroz dva kruga pitanja. Najboljim takmičarima biće omogućeno da testiraju svoju fizičku i mentalnu izdržljivost u trećem krugu koji će se održati u Kasarni „Milovan Šaranović“ u Danilovgradu, a koji podrazumijeva takmičenje u različitim sportskim i vojničkim vještinama (savladavanje pješadijskih prepreka, takmičenje u orijentiringu, prvoj pomoći i gađanju).

Uputstvo za učešće:

 1. Takmičenje “Sigurna budućnost” je timsko takmičenje za ekipe od dva člana i svako mora da pronađe svog “saigrača”. Takmičari moraju biti uzrasta od 15 do 19 godina.
 2. Registracija i odgovaranje na pitanja I kruga traju do 10. aprila do 23:59h. Poslije isteka ovog roka, registracioni formular i pitanja I kruga će biti uklonjeni sa online platforme.
 3. Link za registraciju možete pronaći na kraju ovog teksta.
 4. Prvi krug takmičenja se sastoji od dvadeset raznovrsnih pitanja. Od četiri ponuđena odgovora samo jedan je tačan. Obilježite onaj za koji mislite da je tačan.
 5. Kada se registrujete, obrazac vodi na kratko uputstvo, a zatim prelazite na osam prvih pitanja. Kada obilježite odgovor za koji smatrate da je tačan, klikom na “NEXT” na dnu strane, prelazite na sljedećih osam pitanja. Imajte na umu da se možete vratiti na prethodnu stranu (prethodna pitanja) ali tek kad obilježite sve odgovore sa jedne strane. Na taj način možete vršiti provjeru i unijeti eventualne ispravke.
 6. Važno je znati da sve dok ne kliknete na “FINISH NOW” vaše odgovaranje na pitanja iz I kruga traje. Klikom na “FINISH NOW” vaši odgovori postaju konačni i kao takvi idu direktno na obradu u bazu podataka organizatora.
 7. Brzina i vrijeme odgovaranja na pitanja ne utiče na konačnu evaluaciju odgovora.
 8. Ekipe koje tačno odgovore na najmanje 16 pitanja u I krugu, kvalifikovaće se za II krug takmičenja. Pitanja za II krug sa uputstvima biće objavljena 13. aprila 2020.g. na istom ovom mjestu.Detaljnije instrukcije u vezi pravila učestvovanja u II krugu,možete naći u “Pravilima takmičenja”.

Pravila takmičenja:

Takmičenje se sastoji iz tri kruga.

Prva dva kruga takmičenja su online i na njima učestvujete “od kuće”. Treći krug takmičenja će se održati u kasarni “Milovan Šaranović” u Danilovgradu.

I krug takmičenja – će se održati do 15.marta do 10.aprila. Takmičari (ekipe) će odgovarati na postavljena pitanja isključivo preko interneta. Na 20 pitanja potrebno je da odgovorite najkasnije do 10. aprila 2020.g, do 23:59. Za plasman u drugi krug potrebno je tačno odgovoriti na najmanje 16 pitanja iz prvog kruga.

II krug takmičenja– će se održati od 13.aprila do 04.maja. U drugom krugu ekipe odgovaraju pismeno na 18 pitanja podijeljenih u tri oblasti (Istorija i geografija, medjunarodni odnosi i struktura NATO-a i EU i Crna Gora – NATO i EU). Odgovori se dostavljaju poštom, odštampani na dolje navedenu adresu do 04.maja 2020. Datum na poštanskoj markici je mjerodavan. Takođe, odgovori se mogu poslati na e-mail: youth@alfacentar.org ili na: ALFA Centar, Serdara Jola Piletića 1 81400 Nikšić, Crna Gora.
Dostavljene pismene odgovore će pregledati ekspertski žiri u čijem sastavu su predstavnici Ministarstva odbrane, Ministarstva vanjskih poslova, Kancelarije za evropske integracije, Komunikacionog tima i ALFA Centra. Nakon toga, dvadeset ekipa čiji radovi budu najbolje ocijenjeni biće pozvani na intervju. Intervju će biti održan 15.maja. Nakon toga će žiri, na osnovu analiziranih odgovora i stečenog utiska izabrati petnaest najboljih ekipa koje će se plasirati u treći krug takmičenja.

III krug takmičenja – održaće se od 27.maja do 29.maja u kasarni “Milovan Šaranović” u Danilovgradu. U ovom krugu će učestvovati 15 najboljih ekipa koje će biti određene nakon intervjua i sabiranja svih osvojenih bodova. Treći krug takmičenja podrazumijeva boravak u kasarni i takmičenje u različitim sportskim i vojničkim vještinama (savladavanje pješadijskih prepreka, takmičenje u orijentiringu, prvoj pomoći i gađanju).

Takmičenje se završava 29.maja u 13h svečanim proglašenjem pobjednika, uručivanjem sertifikata i nagrada.

Organizator je za tri prvoplasirane ekipe obezbijedio nagrade.

 • Za prvo mjesto Studijska posjeta jednoj od država EU
 • Za drugo mjesto obezbijeđena je novčana nagrada
 • Za treće mjesto učešće na međunarodnom REACT kampu i sportska oprema

Detaljni raspored takmičenja:

Mart 15 Početak procesa registracije timova

Objavljivanje pitanja za I krug

Početak I kruga takmičenja

April 10 Završetak procesa registracije timova
Krajnji rok za odgovore I kruga takmičenja
April 13 Objavljivanje rezultata iz I kruga

Početak II kruga takmičenja
Objavljivanje pitanja za drugi krug

Maj 04 Krajnji rok za odgovore II kruga takmičrnja
Maj 15 Intrevju
Maj 17 Objavljivanje učesnika trećeg kruga takmičenja
Maj 27-29 Treći krug takmičenja (Kasarna “Milovan Šaranović”)
Maj 29 Proglašenje pobjednika

Nadamo se da su uputsva bila jasna. Ako imate nekih pitanja u vezi sa takmičenjem molimo vas da nas kontaktirate putem e-mail- a: youth@alfacentar.org ili na FB stranici: Takmičenje za mlade Sigurna budućnost.

Svim takmičarima želimo da postignu što bolji uspjeh !

Link sa registracionim formularom i pitanjima I kruga

Srećno !