Volonterski klub ALFA Centar juče je organizovao “Školski čas za ljudska prava” za članove Učeničkog parlamenta u OŠ “Ratko Žarić” i OŠ “Milija Nikčević” kako bi zajedno obilježili Međunarodni dan ljudskih prava.
Učenici su imali priliku da se upoznaju sa temeljnim ljudskim pravima na krajnje zanimljiv način.

Volonteri su u uvodnom dijelu časa održali kratko predavanje na temu osnovnih ljudskih prava i značaja istih, zatim je učenicima prikazan edukativni video snimak. Nakon toga uslijedio je interaktivni dio koji je bio koncipiran u vidu radionice, tokom koje su učenici govorili o svojim uvjerenjima kada su u pitanju određene marginalizovane društvene grupe, sve u cilju prihvatanja različitosti i poštovanja ljudskih prava.
Volonterski klub ALFA Centra formiran je, kako je podsjetila njegova koordinatorka Marina Došen, u aprilu ove godine, na prijedlog velikog broja mladih ljudi koji žele kvalitetno da potroše svoje slobodno vrijeme, na dobrobit zajednice u kojoj žive.
“Možemo se pohvaliti velikim brojem akcija za relativno kratak period . Volonterski klub ALFA Centra aktivno djeluje u oblasti izgradnje mira, međusobne tolerancije i nenasilja. Današnja aktivnost ima svoju posebnu težinu zbog visoke stope prisustva vršnjačkog nasilja u školama. Učenici su iskazali veliku zainteresovanost i želju za edukacijom kad je u pitanju ova oblast. Naše mišljenje jeste da svaki član naše zajednice treba da se bori za svoja, ali i prava ostalih članova društva. Ova borba treba da postane svakodnevna. Naš cilj je podizanje svijesti svih članova društva o značaju ove teme i djelovanje u okviru iste. Kako je dodala, zadovoljstvo im je da na ovaj način doprinose harmonizaciji odnosa u lokalnoj zajednici.
“Svaki mladi čovjek treba da shvati da smo svi jednaki i da imamo ista prava bez obzira na naša lična svojstva. Na ovom putu od najveće pomoći jesu roditelji i nastavnici, čija je komunikacija sa djecom najintezivnija. Trebamo da shvatimo da je društvo naš dom i da svi trebamo da damo svoj doprinos da ono postane mjesto gdje su mir i tolerancija naš imperativ, gdje smo svi jednaki”, navela je Došenova.