Volonteri „Alfa centra“ uklonili reklamni materijal sa stabala

Volonteri nevladine organizacije (NVO) „Alfa centar“ iz Nikšića obilježili [...]