Volonteri nevladine organizacije (NVO) „Alfa centar“ iz Nikšića obilježili su 22.april, Dan planete zemlje, uklanjanjem plakata i reklamnih materijala sa stabala i stubova za rasvjetu iz centra grada, kao i uređenjem ulaza na teritoriju opštine Nikšić i postavljanjem bilborda dobrodošlice. Akcija uklanjanja plakata je dio dogovora između Komunalne policije i dijela NVO sa ciljem da se nakon njene realizacije počne sa neselektivnom primjenom Odluke o zabrani reklamiranja i plakatiranja na javnim površinama.

“Da ne bi rad volontera bio uzaludan služba Komunalne policije će se starati da u narednom periodu vodi računa o svim prekršiocima koji uzurpiraju javnu površinu. Sprovodićemo mjere i radnje iz svoje nadležnosti i sankcionisati nesavjesne vlasnike ugostiteljskih objekata, kulturna društva, kao i pojedince koji se na taj način reklamiraju“, kazao je načelnik Komunalne policije, Novica Milović, i zahvalio se volonterima „Alfa centra“.
Kako je objasnio kazna za postavljanje plakata na mjesta koja za to nijesu predviđena je 150 eura za pravno a 20 za odgovorno lice i 100 eura za fizičko lice. Milović je predložio svima koji žele da reklamiraju aktivnosti koje realizuju to rade putem medija i društvenih mreža, a ne uzurpiranjem javnih površina.

Pomenute akcije su označile i početak rada volonterskog kluba NVO „Alfa centar“.
„Inicijativa osnivanja volonterskog kluba pokrenuta je zbog interesovanja velikog broja mladih da učestvuju u aktivnostima ‘Alfa centra’. Imali smo veliki broj aktivnosti neformalnog karaktera i odlučili smo da formalizujemo rad i radimo u sklopu volonterskog kluba“, kazala je Marina Došen, predsjednica omladinskih programa u “Alfa centru”. Najavila je da će do kraja godine imati već broj aktivnosti različitog spektra i pozvala sve da im se pridruže jer, kako je rekla, volonterizam ne zahtijeva određeni broj godina već samo želju.

Tekst : portal “Vijesti” | Svetlana Mandić