Druga Globalna UN nedelja bezbjednosti saobraćaja na putevima traje od 6. do 12. maja i posvećena je sigurnosti pješaka u saobraćaju.
I dalje kao društvo, živimo u uvjerenju da se saobraćajne nesreće događaju isključivo drugima. Pitanje saobraćajne bezbjednosti je tema koja veoma kratkotrajno i nepodnošljivo tiho okuplja našu pažnju samo onoliko koliko traje novinska vijest o tragičnoj nesreći i žrtvama.
U Crnoj Gori nažalost stradaju sve kategorije učesnika u saobraćaju. U javnosti se uglavnom komentarišu pojedinačni slučajevi i pažnja usmjerava na razloge nastanka nesreća kao što su nepoznavanje i nepoštovanje saobraćajnih propisa od strane učesnika u saobraćaju. Najčešće su to vožnja u alkoholisanom stanju, prekoračenje brzine, upotreba mobilnog telefona i slično.
Iako od 2010. godine opominjemo, zaključak je da ne postoji jasna politička volja za konačno sistemsko uređenje ove oblasti. Statistiku možemo tumačiti na različite načine i tražiti opravdanja u greškama učesnika u saobraćaju ali moramo imati na umu da stradaju i nevini. I to u velikom procentu.
Krajnje je vrijeme da društvo preduzme konkretne poteze i sačuva građane.
Na ovaj način bi se uspostavila dobra koordinacija, definisale nadležnosti i odgovornosti i stvorili preduslovi za izgradnju i jačanje funkcionalnog sistema u kojem bi svi faktori imali svoj zadatak i ulogu.
Imajući na umu i sociološki aspekt ovog fenomena, zahtijevamo od svih građana visok stepen opreza i odgovornosti prilikom učešća u saobraćaju. Ova nedjelja neka bude period u kojem ćemo svi odgovorno djelovati, uticati na svoju okolinu, opominjati na veću odgovornost, a tokom cijele godine svi moramo jednostavno žibvjeti sa sviješću o bezbjednosti saobraćaja.

Sara Đoković Koordinator programa bezbjednosti saobraćaja