Ambasador Austrije, dr Johan Frelih je danas boravio u radnoj posjeti ALFA Centru. Nakon što se upoznao sa radom i rezultatima, posebno interesovanje razgovora je bilo usmjereno na oblasti integracija u NATO i EU, rada nevladinih organizacija u Crnoj Gori, kao i jačanja građanskog aktivizma.
„Crna Gora će svakako biti jedna od najskorijih članica EU, a Austrija svakako podržava sve napore u demokratskim reformama crnogorskog društva. ALFA Centar snažno doprinosi pozitivnim promjenama, posebno u oblasti rada sa mladima. Veoma je važno razgovarati i o NATO integracijama, pažljivo analizirati današnju geopolitičku situaciju i sagledati sve aspekte i odrediti prioritete u najvećem interesu građana. Austrija je članica Partnerstva za mir i naši oficiri su angažovani u misijama NATOa širom svijeta. “ rekao je NJ.E. Frelih.

„Posjeta ambasadora Austrije je još jedna potvrda ispravnosti naše misije i priznanje za postignute rezultate na lokalnom i nacionalnom planu. Postignut je dogovor za unaprijeđenje međusobne saradnje, a posebno u dijelu analize saradnje Austrije i NATO Saveza. U bliskom periodu ćemo realizovati zajedničku aktivnost sa ciljem da se šira crnogorska javnost do detalja upozna sa „austrijskim“ modelom nezavisnosti, istorijskim okolnostima, političkim i bezbjednosnim razlozima kao i dilemama koje po tom pitanju imaju austrijski građani. Ovo je tema koja se često povlači u našim medijima i dosadašnjoj debati oko članstva u NATO, a o kojoj se veoma malo zna “ istakao je Aleksandar Dedović, direktor ALFA Centra.