Poziv za učešće je otvoren od 03. jula i traje do 31. jula a otvoren je za studente, predstavnike državnih institucija, lokalnih samouprava, političkih partija, nevladinih organizacija i medija.

REACT 2019 će okupiti 70 mladih ljudi iz Crne Gore, zemalja okruženja i Evrope koje interesuju teme evropskih i evroatlantskih integracija, vladavine prava, odbrane, bezbjednosti, demokratije, regionalne saradnje i omladinske politike.
Realizacijom «Regionalnog Evroatlantskog Kampa REACT«, ALFA Centar već dvanaestu godinu daje svoj doprinos obrazovanju i edukaciji mladih ljudi na teme evropskih i evroatlantskih integracija, regionalne saradnje i stabilnosti, vojske, odbrane, diplomatije i omladinske politike.
S obzirom na činjenicu da je Crna Gora postala punopravni član Alijanse, fokus ovogodišnjeg kampa će biti na narednim koracima u oblasti integracija Crne Gore u EU, vladavine prava, demokratizacije i slobode medija.

REACT 2019 će se održati na Žabljaku u periodu od 03. do 08. septembra.

Kamp će biti idealna prilika da se učesnici bliže upoznaju sa tradicijom, kulturom i istorijom Crne Gore i na taj način ozbiljnije promišljaju o njenoj budućnosti. Kao i prošlih godina, REACT je partnerski okupio državne institucije, međunarodne organizacije i fondacije, lokalnu samoupravu, nevladine organizacije, biznis partnere i medije.
Više o kampu i uslovima apliciranja zainteresovani mogu pronaći na web stranici: www.reactmontenegro.me i FB stranicama REACT Camp i ALFA Centar.