ALFA centar će u narednih pola godine biti dio projekta “Nova zelena socijalna inicijativa” koji će sprovoditi IDC – Udruženje građana inicijativa za razvoj i saradnju.

Opšti cilj je jačanje saradnje i kapaciteta organizacija civilnog društva za kreiranje zajedničkih inicijativa za primenu modela socijalnog preduzetništva u oblasti upravljanja otpadom.

Specifični cilj/ciljevi:

  1. Istraživanje održivosti i promocija primene modela socijalnog preduzetništva u oblasti upravljanja otpadom.
  2. Podsticanje i promocija saradnje aktera civilnog sektora u oblasti razvoja zelene socijalne ekonomije.

Aktivnosti:

A1 Organizovanje okruglog stola „Socijalno preduzetništvo u oblasti upravljanja otpadom – rekapitulacija iskustava, novi modeli, problemi i perspektive“

A2 Istraživanje „Održivi modeli socijalnog preduzetništva u oblasti upravljanja otpadom“

A3 Radionica za članice Zelene inicijative – „Kako dalje u oblasti zelenih socijalnih inicijativa“

A4 Obnova portala Zelene incijative

A5 Promocija istraživanja i obnovljenog portala