U pljevaljskoj gimnaziji “Tanasije Pejatović” održana je treća u nizu radionica sa srednjoškolcima u Crnoj Gori na temu “Članstvo u NATO- izazov, potreba, perspektiva”. Prethodne su održane u gimnaziji “Bećo Bašić“ u Plavu i “Panto Mališić“ u Beranama.
Stodvadeset mladih Pljevljaka je bilo u prilici da sa predavacima Sandrom Vahtel i Aleksandrom Dedovicem iz ALFA Centra razmjene znanja, iskustva i stavove po pitanju Sjevernoatlantskog saveza i članstva Crne Gore u ovoj alijansa. Bez ikakve sumnje da mir i bezbjednost nemaju cijenu srednjoškolci su uglavnom izrazili svoju dilemu da će članstvom u NATO-u Crna Gora izgubiti na ugledu ili kredibilitetu kod zemalja koje nijesu članice Alijanse.

U namjeri da pojasne i analiziraju ovu dilemu organizator je priredio i emitoavanje kratkog dokumentarnog filma “NATO – operacije i misije” iz kojeg je vidljivo da u svim mirovnim misijama koje sprovodi NATO učestvuje veliki broj snaga iz zemalja koje nijesu članice Saveza (Rusija, Australija, Jordan, Novi Zeland, Maroko itd..)
“Odlučili smo da posjetimo sve srednje skole u Crnoj Gori u namjeri da jednostavno porazgovaramo sa mladim ljudima i saznamo njihova razmisljanja, dileme, nade i strahove po pitanju članstva u NATO-u. Poslije Plava i Berana ova radionica u Pljevljima pokazuje svu ispravnost te odluke. Imajuci u vidu da ova tema nije najinteresantnija srednjoskolcima koji smatraju da o tome treba da vode brigu iskljucivo političari izabrali smo ovaj način komunikacije koji je omogućio puno uvažavanje učenika kao sagovornika i priliku da slobodno iznesu svoje stavove ”, rekao je Aleksandar Dedović, izvršni direktor ALFA Centra.