Na Žabljaku je u toku trodnevni seminar-radionica “Članstvu NATO – izazov ili potreba” namijenjen profesorima drušvenih nauka iz srednjih škola u Crnoj Gori.
Dvadeset devet prosvjetnih radnika iz svih gradova ima priliku da u razgovoru sa predstavnicima diplomatskog kora, vladinih institucija, Vojske Crne Gore, nevladinih organizacija, političkih partija i medija razmijeni svoja znanja i iskustva po pitanju crnogorskog članstva u NATO.
Radionica je počela uvodnim razgovorom sa ambasadorom Slovenije u Crnoj Gori, Nj.E. Vladimirom Gasparičem koji je prenio slovenačka iskustva upoređujući ih sa situacijom u Crnoj Gori. “Nemoguće je da zemlja sama proglasi neutralnost na način da bude nezainteresovana i pasivna za međunarodna dešavanja. Imajući na umu istorijski razvoj Crne Gore, njenu saradnju i partnerstvo sa velikim silama kroz vjekove, smatram da je za nju najbolji bezbjednosni okvir upravo članstvo u NATO”, istakao je on.

Sandra Vahtel koordinator ALFA Centra je predstavila istorijat NATO-a, provedene reforme i strateške koncepte od osnivanja do danas.
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija ima vodeću ulogu u ostvarivanju dva najvažnija spoljnopolitička prioriteta: članstvo u NATO i EU. Direktorica Direktorata za NATO u ovom ministarstvu, Ljiljana Janković predstavila je korake koje je Crna Gora uspješno savladala kao i izazove koji stoje pred njom. Učesnici seminara su izrazili najveće interesovanje na odnos NATO-a i zemalja članica kao i način preuzimanja obaveza i odgovornosti za zemlju potencijalnu članicu. Izražena je bojazan da će Crna Gora narušiti tradicionalne dobre odnose sa ostalim zemljama koje nijesu članice NATO-a, u prvom redu Srbijom i Rusijom . “Moguće da neke zemlje neće biti oduševljene prijemom Crne Gore u Sjevernoatlantski savez, ali to sigurno neće uticati na kvalitet odnosa tih država sa Crnom Gorom, a posebno ne na prijateljske odnose među narodima”, naglasila je Janković.
Simulacijom zasjedanja Sjevernoatlantskog vijeća rukovodio je Aleksandar Dedović, direktor ALFA Centra. Najinteresantnija tačka dnevnog reda bilo je razmatranje prijema Crne Gore u punopravno članstvo. Kroz dijalog i diskusiju, uvježbavajući pregovaračke sposobnosti, učesnici seminara su se praktično uvjerili u način donošenja odluka u ovom tijelu. Način funkcionisanja NATO-a kao i jednoglasno donošenje odluka u ovom političkom savezu ocijenjeno je kao jedan od najvažnijih kvaliteta i najvećih vrijednosti koje djele zemlje članice.