Priznanje »SIGURAN KOMPAS« koje se dodjeljuje za izuzetan doprinos u aktivnostima ili projektima koji imaju za cilj sirenje ideje evroatlantizma u Crnoj Gori po treći put se dodjeljuje pojedincima, organizacijama i institucijama, nevladinim organizacijama i medijima.

Odbor za dodjelu priznanja formiran Odlukom UO ALFA Centra a poslije konsultacija i usaglašavanja sa laureatima iz prethodnih godina, odlučio da se priznanje »SIGURAN KOMPAS« za 2012.godinu dodijeli:
1. U pojedinačnoj kategoriji:
– NJ.E. Vladimiru Gašpariču, ambasadoru Slovenije u Crnoj Gori
– Oliveri Injac, Asistentkinja profesora, Humanisticke studije UDG
2. U kategoriji organizacija/institucija:
– Ambasadi Norveške u Beogradu
– Univerzitetu „Mediteran“ u Podgorici
3. U kategoriji NVO i mediji
– NVO » Institut za strateške studije i projekcije «, Podgorica
– »TV Atlas« Podgorica

Dobitnici i svecana dodjela priznanja za 2010. link
Dobitnici i svecana dodjela priznanja za 2011. link