Molimo vas da pažljivo pročitate sadržaj koji slijedi.
U tekstu su objašnjena pravila i uputstva za takmičare, a na kraju je link na kojem se možete registrovati i započeti takmičenje odgovarajući na pitanja I kruga.
– Šta je takmičenje „Sigurna budućnost”?
„Sigurna Budućnost” je nacionalno takmičenje koje se po prvi put realizuje u Crnoj Gori. Takmičenje organizuju ALFA Centar u sradnji sa Komunikacionim timom Savjeta za članstvo Crne Gore u NATO Vlade Crne Gore.
Takmičenje je namijenjeno mladima uzrasta od 15 do 19 godina. Cilj takmičenja je da se podigne nivo informisanosti i znanja o međunarodnim odnosima, bezbjednosnim pitanjima i karakteru NATO-a, kao i odnosima naše zemlje sa ovom političko bezbjednosnom organizacijom. Učešće na ovom takmičenju omogući će sticanje novih znanja i vještina, upoznavanje vršnjaka sa sličnim interesovanjima iz drugih gradova. Istovremeno, podrazumijeva i dosta rada, istraživanja, učenja i spremnost na saradnju sa drugima.
Od vas se očekuje da pokažete znanje o karakteru, istoriji, geografiji, politici i iznad svega bezbjedonosnim pitanjima Sjevernoatlantskog Saveza kroz dva kruga pitanja. Najboljim takmičarima biće omogućeno da testiraju svoju fizičku spremnost u trećem krugu, a koji podrazumijeva takmičenje u različitim sportskim vještinama (savladavanje pješadijskih prepreka, takmičenje u orjentiringu, prvoj pomoći i gađanju).

UPUTSTVO ZA UČEŠĆE:
1. Takmičenje „Sigurna budućnost” je timsko takmičenje za ekipe od dva člana. Takmičari moraju biti uzrasta od 15 do 19 godina.
2. Registracija i odgovaranje na pitanja I kruga traju do 23:59h 7. aprila. Poslije isteka ovog roka, registracioni formular i pitanja I kruga će biti uklonjeni sa online platforme.
3. Link za registraciju možete pronaći na kraju ovog teksta.
4. Prvi krug takmičenja se sastoji od dvadeset i četiri pitanja. Od četiri ponuđena odgovora samo jedan je tačan. Obilježite onaj za koji mislite da je tačan.
5. Kada se registrujete, obrazac vodi na kratko uputstvo, a zatim prelazite na osam prvih pitanja. Kada obilježite odgovore za koje smatrate tačnim, klikom na “NEXT” na dnu strane, prelazite na sljedećih osam pitanja. Imajte na umu da se možete vratiti na prethodnu stranu (prethodna pitanja), ali tek kada obilježite sve odgovore sa jedne strane. Na taj način možete vršiti provjeru i unijeti eventualne ispravke.
6. Važno je znati da sve dok ne kliknete na “CONFIRM FINISH NOW” vaše odgovaranje na pitanja iz I kruga traje. Klikom na “CONFIRM FINISH NOW” vaši odgovori postaju konačni i kao takvi idu direktno na obradu u bazu podataka organizatora.
7. Brzina i vrijeme odgovaranja na pitanja ne utiče na konačnu evaluaciju odgovora.
8. Ekipe koje tačno odgovore na najmanje 20 pitanja u I krugu, kvalifikovaće se za II krug takmičenja. O rezultatima I kruga i plasmanu u II krug organizator će vas obavijestiti na e-mail adresu koju ćete navesti prilikom registracije.
9. Pitanja za II krug sa uputstvima biće objavljena 11. aprila 2016.g. na istom ovom mjestu.

PRAVILA TAKMIČENJA:
Takmičenje se sastoji iz tri kruga:
I krug takmičenja – traje od 15. marta do 07. aprila 2016.g. Odgovaranje na postavljena pitanja se vrše isključivo preko interneta. Na 24 pitanja potrebno je da odgovorite najkasnije do 23:59h 07. aprila 2016.g. Za plasman u II krug potrebno je tačno odgovoriti na najmanje 20 pitanja iz prvog kruga.
II krug takmičenja – traje od 11. aprila do 08. maja 2016.g. U II krugu ekipe odgovaraju pismeno na 18 pitanja podijeljena u tri oblasti (istorija i geografija, međunarodni odnosi i struktura NATO-a i Crna Gora i NATO) i odgovore dostavljaju na adresu Serdara Jola Piletića 1, 81400 Nikšić. Rok za dostavljanje odgovora iz II kruga je 17:00h 08. maj 2016.g. Ukoliko se odgovori dostavljaju poštom, mjerodavan je datum na koverti. Odgovori se takođe mogu dostaviti lično ili putem kurira na gore navedenu adresu. Odgovore će pregledati ekspertski žiri i dvadeset ekipa čiji radovi budu najbolje ocijenjeni pozvati na intervju. Intervju će biti održan 23. maja tokom kojeg će žiri, a na osnovu predatih radova i intervjua izabrati deset najboljih ekipa koje će se plasirati u III krug takmičenja.
III krug takmičenja – održaće se od 29. maja do 31. maja 2016.g. U ovom krugu će učestvovati deset najboljih ekipa iz drugog kruga takmičenja. Treći krug podrazumijeva takmičenje u različitim sportskim vještinama (savladavanju pješadijskih prepreka, takmičenje u orjentiringu, prvoj pomoći i gađanju) Takmičenje se završava 31. maja u 18:00h svečanim proglašenjem pobjednika, uručivanjem sertifikata i nagrada.
Organizator je za tri prvoplasirane ekipe obezbjedio sledeće nagrade:
– Za prvo mjesto putovanje u Brisel
– Za drugo mjesto učešće na međunarodnom kampu REACT 2016
– Za treće mjesto sportska oprema

RASPORED TAKMIČENJA:
15. mart Početak takmičenja Objavljivanje pitanja I kruga
8. april Krajnji rok za odgovore na pitanja I kruga
11. april Obavještavanje o rezultatima iz I kruga Početak II kruga takmičenja Objavljivanje pitanja za II krug
08. maj Krajnji rok za dostavljanje odgovora na II krug takmičenja
10 – 17. maj Rad ekspertskog žirija
23. maj Intervju sa najbolje plasiranih dvadeset ekipa iz II kruga
24. maj Obavještavanje o rezultatima sa intervjua i proglašenje deset ekipa – učesnika u III krugu
29 – 31. maj III krug takmičenja
31. maj Proglašenje pobjednika, uručenje sertifikata i nagrada