“Proces ratifikacije ide veoma dobro. Crna Gora će najvjerovatnije početkom naredne godine i zvanično postati 29.članica NATO a” poručeno je danas na trećem danu REACT kampa na Ivanovim Koritima.
Robert Pščel iz Odsjeka za javnu diplomatiju kazao je da zbog različitih procedura u parlamentima zemalja članica NATOa nije siguran kada će tačno proces ratifikacije Protokola o pristupanju Crne Gore NATOu biti gotov, ali je uvjeren da će se to dogoditi vrlo brzo. “Na osnovu dosadašnjeg toka procesa ratifikacije rekao bih da ide intezivnom dinamikom, te se nadamo da će početkom sledeće godine Crna Gora i zvanično biti 29.članica NATOa, zato budite spremni”, kazao je on.
Polaznici REACTA su pokazali interesovanje za načina na koji će biti donijeta odluka o članstvu Crne Gore u NATO. Ranko Krivokapić, lider SDPa kazao je da pitanje ulaska Crne Gore u NATO nije pitanje koje treba donositi na referendumu “Ne postoji mogućnost reverzibilnosti procesa ratifikacije u realnosti i Skupština je ta koja treba da odluči na tu temu” dodajući da se moramo skocentrisati na druge probleme u Crnoj Gori, kao što je najveći budžetski deficit u Evropi, stalno zaduživanje I najveći rast duga u Evropi.

Na pitanje da li će stav partije prema učlanjenju Crne Gore u NATO biti odlučujući faktor opredjeljenja birača na predstojećim izborima Krivokapić je odgovorio da članstvo više nije pitanje jer je NATO sistem vrijednost od sad pa ubuduće za Crnu Goru I da su glavni izazovi na ovim izborima uspjeti u uklanjanju organizovanih kriminalnih grupe iz vrha partija, suzbiti kriminal kako se slične situacije kao u Kotoru više ne bi dešavale. “To su uslovi da se ekonomski i socijalno oporavimo”, kazao je on.
Žizel Vilc, komandant NATO štaba u Sarajevu je govorila o ulozi NATOa u Bosni i Hercegovini, ali se osvrnula i na sve zemlje Zapadnog Balkana.
“Uloga NATOa u zemljama Zapadnog Balkana svodi se na tehničku pomoć institucijama vlasti kako bi se zahtijevane reforme uspješno sprovele”, dodajući da su odnosi zemalja Zapadnog Balkana sa NATO Alijansom u osnovi veoma različiti, bilo da je riječ o partnerstvu, radu na dostizanju zahtijevanih standarda ili interoperabilnosti među oružanim snagama. Takođe danas su svoja izlaganja imali i predstavnici civilnog sektora iz Republike Hrvatske, Srbije i Crne Gore koja su se odnosila na ulogu civilnog sektora u procesu informisanja o evroatlantskim integracijama.
Četvrti dan REACTa predviđen je za izlet i posjetu prjestonice Cetinje, kako bi se polaznici širom svijeta upoznali sa crnogorskom kulturom i tradicijom.