U sklopu projekta “REACT!”, ALFA Centar i 5 partnera u zemljama regiona , a sa podrskom RYCO (Regional Youth Cooperation Office – http://www.rycowb.org/ ) objavljuju poziv za dostavu eseja na temu “Zapadni Balkan za 20 godina – izazovi i prilike”.
Poziv je otvoren za učesnike iz Crne Gore. U ovom takmičenju učestvuju i mladi iz Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije i Srbije.

Uslovi koje kandidati moraju ispuniti su da su mlađe osobe u dobi od 19 do 30 godina koje interesuju teme vezane za: omladinske politike, vladavinu prava, odbranu, bezbjednost, demokratiju i pomirenje u regionu.
Eseji bi trebali biti dužine do 3 stranice, napisani fontom Times New Roman 12, sa proredom od 1,5). Uz esej je potrebno u e-mailu napisati adresu i grad stanovanja, broj telefona na koji možemo da vas kontakltiramo kao i validnu e-mail adresu.
Eseje treba poslati na e-mail adresu: info@reactmontenegro.me , ne kasnije od 31.07.2018.
Konačna odluka o pobjednicima će biti donesena i pet pobjednika/ca će biti proglašeno 07.08.2018., a pobjednici će biti obavješteni 08.08.2018.
Prvi dio nagrade se odnosi na dva prvonagrađena autora/autorke iz Crne Gorekoji će biti nagrađeni učešćem u internshipu/boravku (Internship REACT program) u Sarajevu i Banja Luci (Bosna i Hercegovina) – po jedan od proglašenih pobjednika iz Crne Gote ide u svaki od gradova), gdje će boraviti sa drugim pobjednicima iz ostalih zemlja učesnica: Srbija, Kosovo, Makedonija i Bosna i Hercegovina.
Intership programi će biti održani u periodu od 15.08.2018. (odlazak) do 22.08.2018. (povratak).
Internship nagrada se sastoji od: Plaćenog putovanja do i od Sarajeva/Banja Luke (odlazak i povratak); Boravka od 7 dana na predviđenim destinacijama / 6 plaćenih noćenja; Sedam (7) džeparaca za svakog od dva pobjednika/interna u iznosu od 20 eura dnevno (ukupno 140 eura) koji su predviđeni za pokrivanje troškova hrane i drugih sitnih potreba. Svakog dobitnika će dočekati i za njihov boravak i organizaciju će se pobrinuti Nacionalni kordinator iz partnerskih organizacija u zemlji boravka (za više informacija možete nas kontaktiratina e-mail: info@reactmontenegro.me
Drugi dio nagrade se odnosi na svih pet (5) prvonagrađenih (prvo dvoje plus narednih troje po rangiranju) i sastoji se učestvovanju na Summer School REACT koja će se ove godine održati u Gusinju, Crna Gora.
Više o ljetnoj školi možete vidjeti na www.reactmontenegro.me.
REACT Kamp traje od 03.09. do 08.09.2018. Plaćenog putovanja za sveučesnike do i od Gusinja, (odlazak i povratak). Plaćenog smještaja i hrane; Učešća na radionicama i ostalim aktivnostima koje će biti organizirane u kampu.