Realizacijom «Regionalnog evroatlantskog kampa REACT«, ALFA Centar već jedanaestu godinu daje svoj doprinos obrazovanju i edukaciji mladih ljudi na teme omladinske politike, regionalne saradnje i stabilnosti, odbrane i bezbjednosti.
Fokus ovogodišnje ljetnje škole će biti na izazovima u oblasti učešća mladih u donošenju omladinskih politika, regionalne saradnje i procesa pomirenja, vladavine prava i demokratizacije kao i međusobnoj saradnji zemalja regiona u procesu evropskih i evroatlantskih integracija.

REACT 2018 će se održati u Gusinju u periodu od od 03. do 08. septembra.
Poziv zaučešće traje do 31.jula i otvoren je za studente, predstavnike državnih institucija, lokalnih samouprava, političkih partija, nevladinih organizacija i medija koji su zainteresovani za detaljnije proučavanje nabrojanih tema. Sve informacije o kampu kao i uslove učešća zainteresovani mogu pronaći na sajtu www.reactmontenegro.me Kamp će biti idealna prilika da se učesnici iz regiona bliže upoznaju sa tradicijom, kulturom i istorijom Crne Gore i na taj način ozbiljnije promišljaju o njenoj budućnosti.
“Poslije deset godina REACT se vraća u regionalne okvire. Proteklih godina zapaženo je ogromno interesovanje mladih širom svijeta, pa smo u jednom momentu imali sto deset polaznika iz četrdeset i četiri zemlje. Novina je i da je jedan od uslova za učešće obavezan esej na temu “Zapadni Balkan za 20 godina – izazovi i prilike”.
Kao i prošlih godina, REACT je partnerski okupio državne institucije, međunarodne organizacije i fondacije, lokalnu samoupravu, nevladine organizacije, biznis partnere i medije. Sigurni smo da će opština Gusinje biti dobar domaćin ovogodišnjeg REACT-a”, kazala je Marina Došen, PR REACT-a.