Od početka juna do kraja septembra ove godine NVO ALFA Centar u saradnji sa partnerima iz Banja Luke, Sarajeva, Beograda, Prištine i Skoplja realizuje projekat “REACT!“, podržan od Regionalne kancelarije za saradnju mladih RYCO, koji ima za cilj zbližavanje mladih ljudi iz regiona, odnosno rušenja predrasuda i barijera među njima, kao i upoznavanje sa različitostima i izgradnji mostova među budućim liderima u regionu.
Jedna od aktivnosti u okviru projekta “REACT!“ bila je posjeta studenata iz regiona gradovima Banja Luka, Sarajevo, Nikšić, Beograd, Priština i Skoplje.
U posjeti Beogradu bili su Dea Morina iz Prištine i Irma Handabaka iz Sarajeva, dok su u posjeti Banja Luci bili Radovan Spiridonov iz Skoplja i Radoje Kandić iz Nikšića. Zerina Balić iz Jablanice i Srđan Banović iz Banja Luke bili su gosti glavnog grada Makedonije, a Milica Đukanović i Mina Ćorović Sarajeva, dok je u Prištinu bio Slobodan Ranković. Studenti koji su dobili priliku da posjete jedan od gradova u region prethodno su pobijedili na konkursu za najbolji esej na temu “Zapadni Balkan za 20 godina – izazovi i mogućnosti”.
Nacionalni koordinatori “Centar za istraživanja i kreiranje politika” (CRPM) iz Skoplje, Centar za međunarodne odnose (CIR) iz Banja Luke, APROPO iz Sarajeva, Evropski pokret u Srbiji iz Beograda, Balkan forum iz Prištine i ALFA Centar iz Nikšića su se potrudili da naprave najbolji mogući program kako bi se studenti upoznali sa zajednicom u kojoj borave.
Priliku da posjete Nikšić imali su Migjen Krasnići iz Prištine, Ivana Vasić iz Banja Luke i Nevena Dimovska iz Bitolja. Oni su tokom prvog dana boravka u Nikšiću posjetili i upoznali se sa radom nevladinih organizacija “Društvo mladih ekologa Nikšić“, “Agencija za lokalnu demokratiju“ i „Naša budućnost“, gdje su ih domaćini upoznali sa njihovim radom i načinom funkcionisanja, odnosno najznačajnijim projektima koje su ranije realizovali i koje trenutno realizuju.
Stažisti su pored posjeta značajnim kulturno-istorijskim mjestima Nikšića imali priliku da se upoznaju i sa radom Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje u Opštini Nikšić, kao i Kancelarijom za prevenciju narkomanije, a tokom obilaska Podgorice organizovana je posjeta Skupštine Crne Gore, NVO „LGBT Progres“, kao i posjetu Regionalnoj kancelariji za saradnju mladih RYCO.
„Čula sam ranije za Regionalnu kancelariju za saradnju mladih RYCO, ali nisam znala mnogo o njihovim konkretnim aktivnostima. Ja sam zahvaljujući pobjedi na konkursu za najbolji esej imala priliku da upoznam moje kolege iz Prištine i Banja Luke i tako razmijenimo sopstvena iskustva, ali i da saznamo sa kakvim problema se susreću mladi ljudi u našim državama. Smatram da je od primarnog značaja njihovo osnivanje jer mi mladi moramo da uzmemo odgovorst u svoje ruke i da budemo nosioci promjena koje će donijeti bolji život u regionu“, kazala je Nevena Dimovska, stažista iz Bitolja.
„Interesantno je da se svi studenti po prvi put sreću sa gradovima u kojima su došli. Prilikom posjete kancelariji za saradnju mladih RYCO naši gosti su imali priliku da se upoznaju sa radom ove mlade organizacije koja kroz svoj angažman želi da pomogne zbližavanju mladih ljudi u regionu i razbijanju barijera među mladima u regionu, što je i jedan od ciljeva našeg projekta koji trenutno realizujemo. Studenti su u razgovoru sa Edinom Koljenovićem, šefom Regionalne kancelarije za saradnju mladih RYCO, imali priliku da se upoznaju i sa kompletnom misijom i daljim planovima organizacije“, kazao je Branko Čupić, koordinator projekta.

Fotografije sa studijskih posjeta možete vidjeti u galeriji.