NVO ALFA Centar u sklopu projekta „Volunteer active – socially aware“ koji se uz podršku IRIS mreže finansira od strane Evropske Unije, a sprovodi na području Nikšića u periodu od 05.03.2021.godine do 05.05.2021.godine raspisuje

JAVNI POZIV

Za angažovanje eksperta/ koordinatora aktivnosti

1. Ekspert za socijalni rad/koordinator aktivnosti – 1 izvršilac

• Specifični zadaci: Ekspert će biti zadužen za edukaciju volontera za pružanje profesionalnih i kvalitetnih socijalnih usluga kroz sljedeće korake: identifikacija osoba kojima je potrebna pomoć, procjena potreba klijenata, situacija, snaga, razvijanje planova za poboljšanje dobrobiti svojih klijenata , pružanje pomoći klijentima da se prilagode promjenama i izazovima u svom životu, reagovanje u kriznim situacijama, informisanje i pružanje pomoći klijentima kako da dođu do resursa kako bi poboljšali njihovo blagostanje, praćenje klijenta kako bi osigurali da se njihova situacija poboljša i procjeni pružena usluga radi osiguranja efikasnosti. Najizazovniji dio angažovanja odnosi se na uspostavljanje partnerstava sa društveno odgovornim kompanijama i proces prikupljanja sredstava. Ekspert će koordinisati svim akcijama na terenu, biti prisutan na licu mjesta i dostupan za medije. Neophodna su znanja iz PR-a za medijske istupe i predstavljanje rezultata putem društvenih mreža.

• Očekivani rezultati: Formiran novi socijalni servis u opštini Nikšić. Sprovedena jedna akcija pružanja osnovnih namirnica za 5 domaćinstava u Nikšiću 5 domaćinstava (novi socijalni korisnici) dobilo je pomoć u osnovnim namirnicama za domaćinstvo. Volonteri edukovani za pružanje profesionalnih i kvalitetnih socijalnih usluga. 25 mladih volontera edukovanih i obučenih za pružanje profesionalne i kvalitetne pomoći u socijalnim uslugama i svjesni značaja međusobnog delovanja u kriznim vremenima.

• ROK ZA PRIJAVU: U obzir će biti uzete samo potpune prijave kandidata koji ispunjavaju navedene uslove. Rok za dostavljanje prijava i neophodne dokumentacije je 29.03.2021.g. u 12 časova na email: alfacentar@t-com.me

Detalji u pozivu: Javni poziv