Volonteri ALFA Centra su učestvovali u obuci za javni nastup i javno zastupanje. Obuku smo organizovali u okviru projekta “Volunteer active – socially aware” uz podršku IRIS network. Volonteri su stekli nova znanja i vještine koje će im biti od pomoći prilikom javnog nastupa u okviru rada našeg socijalnog servisa.

Takođe, upoznali su se sa pojmom, značenjem i karakteristikama javnog zastupanja i načinom na koji isto doprinosi promjeni politika. Nastavljamo sa edukacijom, jer samo znanjem i voljom možemo više!