Tokom prethodna četiri mjeseca NVO ALFA Centar je u saradnji sa partnerima iz NVO sektora, lokalnih institucija, ustanova, vjerskih zajednica i medija radio na izradi draft-a prvog Lokalnog akcionog plana za prevenciju radikalizacije i nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori za Opštinu Nikšić.
Kako navode, obezbjeđivanje optimalnih uslova za razvoj tolerantnog i demokratskog društva trebalo bi da bude zadatak cijelog društva, to podrazumijeva posebnu senzibilnost i uključenost svih nadležnih lokalnih službi i pojedinaca, kako bi bili u situaciji da na savremene izazove odgovorimo blagovremeno i adekvatno.
“Nasilni ekstremizam i uticaji radikalizacije koji leže u njegovoj osnovi su među najvećim izazovima našeg vremena. Kako radikalizacija i ekstremizam privlače sve više pažnje i u našem društvu, postaje jasno koliko je važno identifikovati lica koja su pod posebnim rizikom od radikalizacije. Većna intervencija u oblasti suzbijanja/sprječavanja nasilnog ekstremizma (C/PVE) se svodila uglavnom na sigurnosne pristupe odozgo prema dolje, uz malo učešće zajednice. Svrha ove naše zajeničke akcije jeste upravo pružanje podrške lokalnoj zajednici u cilju prevencije radikalizacije i nasilnog ekstremizma”, kazala je Marina Došen, koordinatorka omladinskih programa u ALFA Centru.
Učešće u izradi akta uzeli su svi lokalni akteri nadležni za ovu oblast: Opština Nikšić, Centar za socijalni rad Nikšić, Crveni krst Nikšić, OŠ “Braća Ribar”, OŠ “Ratko Žarić”, Ekonomsko ugostiteljska škola, JPU “Dragan Kovačević”, Dom zdravlja Nikšić, NVO SOS Nikšić, NVO Defendologija centar, NVO Centar za afirmaciju RE populacije – CAREP, Portal Indirekt, Uprava policije – PJ Nikšić i Služba zaštite i spašavanja – Nikšić.
Iz ALFA Centra se nadaju da će se umrežavanjem relevantnih institucija i usvajanjem ovog akta ojačati kapaciteti lokalne samouprave za prevenciju radikalizacije i nasilnog ekstremizma.
“Draft Lokalnog akcionog plana za prevenciju radikalizacije i nasilnog ekstremizma za sprovođenje nacionalne strategije predstavlja jako bitan korak u procesu stvaranja otpornosti naše zajednice na razne oblike nasilja. Pokrenuli smo proceduru verifikacije LAP-a, putem javne rasprave i skupštinske procedure, očekujemo povratnu poruku predstavnika Opštine Nikšić. Postoji dovoljno zainteresovanih strana da možemo zajedničkim resursima učiniti naš grad mjestom za ljepši život nas. ”, ističe Došen.
Aktivnost je sprovedena u sklopu projekata “Lokalno akciono planiranje – korak ka društvu za sve”, koji se realizovao uz podršku Foruma MNE i Communities First Hub-a.