Na danas održanoj, svečanoj dodjeli sertifikata za uspješno završenu Ljetnju školu računarastva za djecu iz porodica koje su korisnici Centra za socijalni rad u opštini Nikšić, djeci je uručen i pametni uređaj za praćenje nastave- tablet.

Školu je uspješno završilo 40 djece, a uz sertifikat 36 njih je dobilo i tablet.

Kroz realizaciju ove aktivnosti 40 djece iz Nikšića (učenici od 5. do 9. razreda, odabrani od strane Centra za socijalni rad) je tokom prethodne dvije sedmice osposobljeno za osnovni rad na računaru kao i za preuzimanje i korišćenje osnovnih aplikacija koje su im potrebne za praćenje nastave i komunikaciju sa nastavnicima, a pored praktičnog dijela, dio časova je bio posvećen bezbjednosti na internetu: krađa podataka, krađa identiteta, online zlostavljanje, igrice koje navode na društveno neprihvatljiva ponašanja, korišćenje bez mjere i kontrole, online kupovina itd. Obuku je sproveo Edukativni centar Timer&Co, koji je obeybijedio značajan popust na cijenu obuke.

„Imajući u vidu da je pandemija Kovid-19 ostavila negativne ekonomske posljedice na sve sfere i kategorije društva, a naročito na one koje su i ranije bili u stanju socijalne potrebe, jasno je da je uključivanje i uvezivanje svih relevantnih činilaca lokalane zajednice iz javne, privatne i civilne sfere neophodno kako bi ublažili negativne ekonomske i druge posljedice izazvane pandemijom Kovid-19 u našem gradu. Projekat „Acta, non verba“ je upravo pozitivan primjer kako saradnja ova 3 sektora može da proizvede pozitivne promjene u društvu i postigne konkretne i vidljive rezultate u zajednici. Siguran sam da smo kroz realizaciju ljetnje škole računarstva i uručenjeukupno 36 pametnih uređaja (tableta) učinili učenike mnogo spremnijim za nastavu, a roditelje rasterećenijim oddodatnih troškova na početku školske godine“, saopštio je Miloš Perović, izvršni direktor Alfa Centra.

Sertifikate i tablete je uručio predsjednik SO Nikšić Nemanja Vuković. „Siguran sam da je ovo samo početak dobre saradnje i da će ona u narednom period biti dodatno intezivirana. Uz to, želim vam da tablet računare iskoristite na najbolji mogući način, da budete posvećeni školi i sticanju novih znanja, a mi ćemo vrijedno raditi kako bi vama, vašoj generaciji i generacijama koje dolaze uspjeli stvoriti bolje uslove za život, a samim tim i za obrazovanje“, istakao je Vuković.

Direktor Centra za socijalni rad za opštine Nikšić, Šavnik i Plužine Nenad Mijušković istakao je da su ovakvi i slični projekti izuzetno značajni za socijalno ugrožene kategorije stanovništva i lokalnu zajednicu, dodavši da stručni radnici Centra za socijalni rad mogu dati detaljnu procjenu njihovih potreba, pa je stoga partnerstvo u ovakvim projektima neophodno.

Važan partner projekta je i kompanija Grmeč, koja je obezbijedila značajan popust na kupovinu pametnih uređaja.

Sredstva za kupovinu pametnih uređaja Alfa Centar je obezbijedio od sredstava iz projekta “Acta non verba” podržanom na Konkursu Opštine Nikšić za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2021. godinu.

Izvor: portalanalitika.me