Projekat je pažljivo osmišljen sa ciljem unapređenja bezbjednosti djece i zaposlenih i smanjenja rizika u slučaju požara u vrtiću JPU „Dragan Kovačević“ u Nikšiću.

Projektom je predviđena realizacija 5 aktivnosti:

Izrada preduzetnog plana

Postavljanje plana evakuacije, piktograma i drugih znakova

Obuka zaposlenih po preduzetnom planu

Obuka zaposlenih za prvu pomoć

Obuka zaposlenih za gašenje požara

Direktna ciljna grupa su zaposleni u odabranoj vaspitnoj jedinici JPU „Dragan Kovačević“.

Projekat je finansijski podrzao Fond za zastitu i spasavanje – MUP Crne Gore.

Partner na projektu d.o.o. ZOPT Podgorica.