ALFA Centar objavljuje lokalni konkurs za najbolju novinarsku priču na temu promocije kulture, tradicije i jezika Roma i Egipćana.

Poziv je namijenjen svim novinarima i novinarkama u Crnoj Gori za priloge i tekstove objavljene u medijima registrovanim u Crnoj Gori.

Novinarski prilozi i tekstovi moraju biti vezani za kulturu, tradiciju i običaje Roma, njihova prava, uspjesima pojedinaca, dobrim primjerima suživota sa pripadnicima drugih naroda na teritoriji opštine Nikšić i objavljeni u registrovanim crnogorskim medijima u periodu od 01.01.2023. godine do 23.07.2023. godine.

Novinarski prilozi i tekstovi mogu se dostaviti ALFA Centru na email adresu alfacentar@t-com.me a rok za podnošenje prijava je 23. jul 2023. godine do 15h.

Za najbolje novinarske priloge i tekstove predviđene su tri nagrade:

Nagrada za prvo mjesto: 300,00 eura (bruto)

Nagrada za drugo mjesto: 200,00 eura (bruto)

Nagrada za treće mjesto: 100,00 eura (bruto)

Obrazac za prijavu na konkurs koji se dostavlja uz novinarsku priču možete preuzeti OVDJE a uz obrazac je potrebno dostaviti kopije objavljenih radova ili elektronske forme.

Aktivnost je dio projekta „Promovisanje uključivanja RE populacije u kulturni i društveni život lokalne zajednice“ koji je finansijski podržan od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje  manjinskih prava.