“Prošli smo kroz tri ugostiteljska objekta i vidimo da ni u jednom nije ispoštovan propis koji kaže da se stolovi od fasade moraju odmaći dva metra”, kazao je Nemanja Vuković, predsjednik SO Nikšić

Predsjednik Skupštine opštine (SO) Nikšić, Nemanja Vuković, i predstavnici lokalne vlasti, bar za trenutak su se uspjeli uvjeriti sa kojim se problemima sve susreću osobe sa invaliditetom (OSI), korisnici kolica, kada je u pitanju bezbjedno kretanje kroz grad.

Zahvaljujući nevladinoj organizaciji (NVO) “Alfa centar” i projektu “Saobraćaj po mjeri osoba sa invaliditetom”, koji realizuju sa njemačkom organizacijom “ASB”, predstavnici lokalne vlasti su vozeći invalidska kolica, zajedno sa OSI, prešli kraću dionicu u centru grada.

Nepropisno parkirana vozila, trotoari zauzeti automobilima, terasama lokala, samo su neki od problema.

“Prošli smo kroz tri ugostiteljska objekta i vidimo da ni u jednom nije ispoštovan propis koji kaže da se stolovi od fasade moraju odmaći dva metra. To je nešto na čemu ćemo insistirati već po završenoj aktivnosti i tražiću da se krene u aktivno sprovođenje propisa i vršenja nadzora, jer uzalud to mi jednom dovedemo u red, ako nemamo kontinuiran nadzor ništa nećemo napraviti dugoročno. Svjestan sam problema i potrudićemo se da ga riješimo”, kazao je Vuković.

Pohvalio je aktivnost “Alfa centra” i ukazao na saobraćajnu (ne) kulturu.

“Komunalna policija i nadležne službe se trude da u što većoj mjeri uspostave red, ali nažalost neodgovornost sa kojom se svakodneno susrećemo je problem. Potrudili smo da zgradu opštine dodatno prilagodimo osobama sa invaliditetom. Uradili smo taktilne trake i naljepnice na Brajevom pismu na svim kancelarijama i kabinetima”, kazao je Vuković.

Kako je kazao, uvijek se može i bolje i više, a lokalna uprava se trudi, prema njegovim riječima da ispoštuje standarde i grad učini što pristupačnijim osobama sa invaliditetom.

“Imamo mnogo posla. U to sam se lično uvjerio i nadam se da ćemo uspjeti da situaciju dodatno popravimo u narednom periodu, kada je u pitanju poštovanje propisa. Dogovorili se da naredne sedmice napravimo sastanak sa NVO ‘Mozaik’ i da vidimo na koje načine mi kao rukovodstvo treba da doprinesemo boljem položju i poboljšanju kvaliteta života OSI“, istakao je predsjednik SO Nikšić.

Upravo je predsjednik NVO “Mozaik”, Blagoje Šturanović, sa još dvoje korisnika kolica, čelnicima lokalne uprave ukazao na probleme sa kojima se svakodnevno susreću.

“Pristupačnost u opštini Nikšić je na veoma lošem nivou. Kao korisnik kolica čitavog živta susrećem se sa velikim brojem arhitektonskih prepreka, pogotovo što se tiče javnih površina i javnih ustanova. Nije bezbjedno da se korisnici kolica kreću kroz grad, jer većinu vremena moramo da se krećemo kolovozom. Saobraćajna kultura u Nikšiću nije na nekom velikom nivou i često su zauzeta parking mjesta za OSI”, kazao je Šturanović i zahvalio se “Alfa centru” što projektom ukazuju na problem saobraćajne kulture i nebezbjednosti OSI.

Istakao je da kada bi se poštovali zakoni, i kada bi se OSI konsultovale prilikom izgradnje pristupnih rampi, da bi nivo pristupačnosti bio na zadovoljavajućem nivou.

“Alfa centar” je, u sklopu projekta, postavio 15 opominjućih tabli na parking mjestima namijenjenim osobama sa invaliditetom, sa natpisom “Želiš li da zamijenimo mjesta”.

“Da smo društvo ravnopravnih građana ove znakove ne bi morali da postavljamo, niti bi razgovarali o ovoj temi”, poručio je Šturanović.

Upravo to je i namjera “Alfa centra” – da doprinese uspostavljanju saobraćaja po mjeri OSI, kako bi to bio početak u građenju društva jednakih.

“Cilj nam je da unaprijedimo prava osoba sa invaliditetom u Nikšiću i podignemo svijest građana sa problemima sa kojima se oni svakodnevno susreću u saobraćaju. Želimo i da podignemo svijest o značaju i poštovanju parking mjesta namijenjeni OSI”, kazala je Sara Đoković, iz “Alfa centra”.

Kako je istakla, opominjućim tablama žele da skrenu pažnju nesavjesnim učesnicima u saobraćaju na poštovanje parking mjesta namijenjenih OSI, kao i da pošalju poruku da o ovoj temi ima još dosta prostora za razgovor, kako u lokalnoj zajednici, tako i na nivou države.

“Željeli bi da podstaknemo i druge nevladine organizacije koje se bave ovom temom, kao i donosioce odluka, da se više pozabave ovom problematikom. Nepoštovanjem parking mjesta namijenjenih za OSI, kao i parkiranjem na trotoaru, mi ugrožavamo njihove živote i čini mi se da to vozači zaboravljaju ili nemaju na umu”, istakla je Đoković.

U simulaciji su im pomogli NVO “Mozaik” i Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom.