Istraživanje o socio-ekonomskom položaju RE populacije u Nikšiću je obuhvatilo 100 ispitanika RE populacije, a imajući u vidu da je intervju urađen sa skoro deset odsto romsko-egipćanske populacije koja živi u Nikšiću, riječ je o relevantnim podacima  i reprezentativnom uzorku, kazala je Nada Jaredić, projektna menadžerka ALFA Centra.

Istraživanje, koje je  uradila agencija DeFacto, je pokazalo da više od polovine ispitanika (55%) vjeruje da postoji diskriminacija prema Romima i Egipćanima (RE) u Crnoj Gori i da se ona najčešće manifestuje u procesu zapošljavanja.

„Više od tri četvrtine ispitanika (85%) je ocijenilo da je ekonomska situacija romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori loša, od kojih 67 odsto vjeruje da je ona veoma loša. Kumulativno 84 odsto ispitanika ocjenjuje da populacija nije uključena dovoljno u društvena dešavanja, od kojih polovina vjeruje da ona uopšte nije uključena“, kazala je Jaredić, predstavljajući rezultate istraživanja.

Istraživanje se  takođe odnosilo i na političku participaciju Roma i Egipćana, pa je skoro polovina ispitanika (49%) istaklo da ne postoji političar kojem vjeruje, dok dvije trećine njih smatra smatra da ne postoje političari koji zastupaju prava RE zajednice.

„Više od tri četvrtine ispitanika (77%) je glasalo na parlamentarnim izborima 2023. godine, a od 23 odsto njih koji nijesu glasali, 11 odsto nije u tom trenutku imalo pravo glasa. Svega pet odsto ispitanika je nekada pokušalo da utiče na odluke u opštini iz koje dolaze. Ispitanici su najčešće bili politički aktivni u smislu potpisivanja peticija (16 odsto od svih koji su prijavili da su učestvovali u procesu donošenja odluka)“, kazala je Jaredić.

Gotovo svaki peti ispitanik je zaposlen, samo sedam odsto njih ima neki vid obrazovanja – pet odsto sa završenom osnovnom školom i jedan odsto sa završenom srednjom školom  treći stepen I jedan odsto  četvrti stepen. Kao najčešći problem prilikom školovanja djece, ispitanici su u više od polovine slučajeva istakli lošu finansijsku situaciju domaćinstva.

Istraživanje je dio projekta “Monitoring rada lokalne uprave sa fokusom na socio-ekonomski položaj RE populacije za period od 2021- 2023.“ podržanom u okviru grant šeme „Aktivno učešće“ kroz program „Podržani – Osnaženi” koji realizuje Fond za aktivno građanstvo u partnerstvu sa Zakladom za razvoj lokalne zajednice „Slagalica” iz Hrvatske, uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

Istraživanje možete preuzeti klikom na link ispod ↓

Istrazivanje o socio ekonomskom polozaju RE populacije u NK