Novosti2019-04-11T09:16:54+00:00

javni poziv za prijave za učešće na treningu: Mehanizmi građanskog učešća u donošenju odluka na lokalnom nivou

By |March 11th, 2024|Categories: Alfa Centar|

ALFA Centar poziva mlade pripadnike romske i egipćanske populacije, starije [...]

Završni sastanak radne grupe za monitoring rada lokalne uprave sa fokusom na socio-ekonomski položaj RE populacije za period od 2021- 2023.

By |February 23rd, 2024|Categories: Alfa Centar|

Završni sastanak radne grupe za monitoring rada lokalne uprave sa [...]

Kick – off meeting: “Media literacy capacity-building for Western Balkan students tackling spreading mis/disinformation.”

By |February 5th, 2024|Categories: Alfa Centar|

The official kick-off coordination meeting of participating organizations was conducted [...]

Obilježen Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti predavanjem “Mobilni telefoni i moji podaci”, a u saradnji sa NVO 35mm

By |January 24th, 2024|Categories: Alfa Centar|

Budući da na internetu postoji sve veći broj usluga ili [...]

Go to Top