Izvršni direktor nevladine organizacije ALFA Centar Aleksandar Dedović učestvuje na konferenciji „Uspostavljanje mjera neophodnih za ostvarivanje efikasnosti sistema civilne zaštite“ koja se održava 5. i 6. decembra u Zagrebu.
Konferenciju organizuje Centar za bezbjednost i saradnju RACVIAC, a njen cilj je jačanje saradnje nadležnih institucija zemalja Jugoistočne Evrope u oblasti upravljanja kriznim situacijama.
Direktor centra RACVIAC Branimir Mandić rekao je da prirodne i katastrofe uzrokovane djelovanjem ljudi ne poznaju granice. „Sa druge strane, bliža saradnja u civilnoj zaštiti je u jačanju jer različite države i organizacije izlaze jedne drugima u susret tokom vanrednih stanja. U Evropskoj uniji je napredovalo pitanje civilne zaštite, ali stvarni progres tek treba postići. U tom smislu, države Jugoistočne Evrope takođe treba da razviju aktivnosti usmjerene ka većoj saradnji u cilju poboljšanja sistema civilne zaštite“, kazao je Mandić.
“U koordinaciji i partnerstvu sa državnim institucijama i medunarodnim bezbjednosnim organizacijama, nevladine organizacije svojom strukturom, znanjem i dinamikom imaju veoma veliki znacaj u prevenciji razlicitih bezbjednosih rizika. Uopšte, svuda na Balkanu postoje predrasude da je ova oblast na neki nacin “rezervisana” za državne institucije i agencije, ali vrijeme pokazuje da se reforme u ovom sektoru potpunije i kvalitetnije sprovode u multisektorskoj saradnji“, ocijenio je Dedović.