ALFA Centar je danas organizovao devetnaesti “Ambasadorski sat”. Današnji gost bio je ambasador Austrije Johan Frelih. Tokom svog jednočasovnog izlaganja ambasador je predstavio ovu evropsku zemlju sa svim svojim specifičnostima, stavljajući akcenat na kulturu i istorijske događaje. Naglasio je da su politički i ekonomski odnosi Crne Gore i Austrije na veoma visokom nivou.
“Austrija je u društveno političkim okolnostima nakon Drugog svjetskog rata ostvarila poseban model “neutralnosti” odnosno nesvrstavanja u postojeće vojne blokove. Crna Gora ima još dosta da radi na reformama ukupnog društva. Svaka država, odnosno njeni građani imaju pravo da odlučuju o članstvu u organizacijama kakve su EU i NATO, kao što je to Austrija uradila na referendumu o članstvu u EU 1995. godine.” rekao je Johan Frelih.

Objašnjavajući status Austrije u evropskoj i svjetskoj politici, ambasador je naglasio da je Austrija članica Evropske Unije ali i to da nije članica NATO-a jer je još 1955. godine potpisala „Ugovor o ponovnoj uspostavi samostojne i demokratske Austrije” u kojem se opredijelila za neutralnost. Tokom razgovora o poziciji Austrije, ambasador se osvrnuo i na činjenicu da je Austrija prva država nečlanica NATO-a koja je potpisala sporazum o sajber odbrani i uputila oficira za vezu u Talin, gdje se nalazi nadležni centar NATO-a.
Nikšićki srednjoškolci su pokazali veliko interesovanje. Pitanja su bila raznovrsna, od mogućnosti posjete ovoj zemlji do načina stipendiranja i života u Austriji. “Trudimo se da na ovaj način doprinesemo informisanju svojih sugrađana. Srednjoškolci sa nestrpljenjem očekuju nove aktivnosti, pa nam je to pravi dokaz da su kulturni događaji u našoj organizaciji zaista interesantni i korisni za zajednicu.
Ovo je pravi primjer da se mnogo toga može uraditi u oblasti kulture, a da to istovremeno nije mjereno visinom honorara.” kazala je Sandra Vahtel, direktorica omladinskih programa ALFA Centra.