Na početku mandata kontakt ambasade NATO-a sa Crnom Gorom, ambasador Mađarske Kristijan Poša je boravio u radnoj posjeti ALFA Centru.
Posebna tema razgovora bila je usmjerena na oblast komunikacije sa građanima o crnogorskom putu u Sjeveroatlanski savez.
Aleksandar Dedović, direktor ALFA Centra je predstavio aktivnosti organizacije od 2006. godine sa posebnim osvrtom na INFO NATO kancelariju. Ova kancelarija, osnovana u februaru 2007. godine realizovala je preko 400 različitih aktivnosti u oblasti informisanja građana o svim aspektima članstva u NATO. Kancelariju je do sada posjetilo oko 3000 građana, uglavnom studenata.

Ambasador Poša je predstavio ciljeve ambasade Mađarske kao kontakt ambasade Crne Gore i NATO-a ističući da će saradnja između dvije države u narednom periodu biti dodatno ojačana. ALFA Centar u ovim odnosima ima veoma važnu ulogu. Ističući posvećen dugogodišnji rad ALFA Centra, postignute rezultate i način komuniciranja sa građanima, amasador Poša je istakao uvjerenje da je Crna Gora spremna za članstvo u NATO, a podrška javnosti je jedan od izazova na tom putu.
Aleksandar Dedović je tokom sastanka izrazio zadovoljstvo posjetom ambasadora doživljavajući to još jednim priznanjem dugogodišnjim naporima da se potreba članstva u kolektivnom sistemu bezbjednosti predstavi i jednostavno objasni svim građanima. Takođe, Dedović je naglasio značaj partnerstva sa ambasadama zemalja članica NATO-a u Crnoj Gori čija iskustva mogu biti korisna u budućem radu.

„Crnoj Gori je mjesto u društvu evroatlanske i demokratske zajednice. Vrijednosti koje među sobom dijele članice NATO i EU su ciljevi koji će našu državu i društvo osnažiti i budućnost učiniti sigurnijim i naprednijim. To je misija koju smo sami odabrali i koju ćemo, uprkos svim izazovima voditi do kraja.“ poručio je Dedović.
„Kao nevladina organizacija se zalažemo za referendum, obzirom da godinama podrška javnosti stagnira. Ukoliko građani u većini ne podrže ovu ideju, možda je prilika da se preispita povjerenje u Skupštinu i izvršnu vlast.“ dodao je Dedović.
Ambasador Poša: „ Sardanja sa ALFA Centrom je na visokom nivou i zajednički smo spremni da je unapređujemo. Pred nama su veliki izazovi, ali smatram da ćemo u kordinaciji sa svim relevantnim organizacijama civilnog društva, medijima, političkim partijama, ostvariti svoj cilj a to je veći broj informisanih građana o svima aspektima članstva u NATO.“