REACT kamp je odličan primjer edukacije mladih ljudi o svim društvenim procesima, pa i onima koje se tiču pitanja odbrane, bezbjednosti i integracije Crne Gore u NATO, poručila je ministar odbrane Milica Pejanović Đurišić na Vučju.

“Razgovorala sam sa kolegama iz zemalja, koje su nove članice NATO-a i svi oni ističu važnost aktivnog učešća mladih ljudi u procesu donošenja odluka. Zato je ovaj kamp važan. Ovo je mjesto gdje se neposredno razmjenjuju iskustva, stiču nova znanja sretaju različite kulture”, rekla je ona.
Govoreći o realizovanim reformama i dostigućnićima Ministartsva odbrane i Vojske Crne Gore, ministar je naglasila spremnost ovih institucija za potpuno i odgovorno preuzimanje obaveza sa partnerima u NATO savezu. “Informisani smo kako treba, znamo šta su naše preostale obaveze. Jedini izazov koji nas sada očekuje je obezbijediti održivi nastavak započetih reformi. U toku je identifikovanje određenih nadležnosti i aktivnosti kojima bi mogli doprinijeti globalnom miru.”
Odgovarajući na pitanje o potencijalnoj izgradnji vojnih baza na teritoriji Crne Gore Pejanović Đurišić je podsjetila da NATO nije organizacija koja tako svuda i olako postavlja vojne baze. “Izgradnja svake od njih povezana je sa određenom potrebom. Baze se grade samo ukoliko postoji situacija ili problem koji se mora tretirati na taj način. Smatram da pominjanje vojnih baza ne mora biti isključivo u negativnom kontekstu. Pojedine zemlje se ozbiljno bore za izgradnju objekata slične infrastukture na svojoj teritoriji. Ovo pitanje se najčešće potencira od strane protivnika članstva Crne Gore u NATO.”

Peti dan REACT-a obilježilo je i predavanje savjetnika u ministratvu vanjskih poslova Madjarske, Erika Baktaija, koji je govorio o madjarskom iskustvu tokom integracionog procesa .
“Najbitinija je podrška građana. U Mađarskoj niko više članstvo u NATO ne dovodi u pitanje. Ne postoji ozbiljan politički pokret ili protest priotiv članstva u Alijansi. ” Baktai je takođe istakao i važnost ućešća u mirovnim misijama.
“Mađarska je učestvoval u svim vojnim misijama, od Avganistana do Kosova. Čak smo jedna od rijetkih zemalja koja jebroj ljudi u KFOR-u udvostručila, uprkos tome što su se neke zemlje povukle iz misije. Smatrali smo da je prisustvo ozbiljne međunarodne organizacije, kao što je NATO neophodno na tom području tokom dijaloga Prištine i Beograda”.

Ministarstvo odbrane Crne Gore je nedavno usvojilo značajan dokument – Plan integriteta u MO i VCG. O razlozima donošenja jednog ovakvog dokumenta govorila je šefica kabineta ministra odbrane Sanela Đozgić.
“Osnovni cilj izrade Plana integriteta u MO i VCG je stvaranje preduslova za sprječavanje pojave koruptivnog ponašanja na svim nivoima Ministarstva i Vojske i naravno sankcionisanje takvih pojava.Takođe, implementacijom mjera iz ovog akta ojačaćemo preventivno djelovanje i podići nivo svijesti ljudi o značaju integriteta, kako pojedinaca koji čine sistem odbrane, tako i samih institucija- Ministratsva odbrane i Vojske Crne Gore”, kazala je.
O detaljima koje sadrži Plan integriteta u MO i VCG govorio je Emil Halimović, potpukovnik iz Minstarstva odbrane. Major Rade Ćurčić iz Vojske Crne Gore govorio je o značaju učešća Vojske Crne Gore u stranim misijama.

O ulozi medija u integracionim procesima u Crnoj Gori polaznici kampa diskutovali su sa Borislavom Višnjićem novinarom portala RTCG i Markom Vešovićem, novinarom dnevnih novina “Dan”.
Vešović je istakao da “Mediji igraju jako važnu ulogu u evroatlantskim integracijama, medjutim, u Crnoj Gori, uprkos tome što proces traje godinama, još nema suštinskog i pravog dijaloga o tome da li, ili ne, Crna Gora treba da bude dio ove alijanse. Novinari ne bi trebalo da podržavaju nijednu opciju u ovom procesu, jer to nije njihov posao, ali kao i drugdje u svijetu, i u Crnoj Gori mediji su jasno pokazali koju opciju ovdje prefereiraju”.
“Portal Rtcg je jedini od svih crnogorskih medija koji ima posebnu rubriku “Otvoreno o NATO-u” u kojoj se objavljuju svi statovi najznačajnijih subjekata naše javne scene o toj temi”, naglasio je Višnjić.

Tokom jučerašnjeg dana polaznici su posjetili Nikšić i tom prilikom obišli kulturne i istorijske znamenitosti grada.